Kako je nastajala keramika u neolitiku?

Kako je nastajala keramika u neolitiku?

"Izrada i pečenje keramike na neolitički način" izložba Arheološkog muzeja Istre otvara se u osječkom Arheološkom muzeju točno u podne u srijedu, 15. svibnja .

Izložbom dr.sc. Romuald Zlatunić viši kustos Arheološkog muzeja Istre zajedno s keramičarkom Marinom Orlić, predstavlja tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre. Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića, čiji će rad biti prikazan na izložbi. Izložba je sastavljena od izložbenih panoa, 12 originalnih neolitičkih keramičkih ulomaka, 56 replika eksperimentalno izrađenih posuda, jedne kultne posude - ritona, antropomorfne zvonaste figurice - falusa, pet antropomorfnih figurica kao i većeg broja namjerno razbijenih ulomaka eksperimentalno pečenih posuda i pločica (koje su se koristile kod tehnoloških analiza lončarije).
U predstavljenim poglavljima ukazuje se na nastanak keramičkih proizvoda od prvih pokušaja proizvodnje u ranoneolitičkom razdoblju sve do kasnijeg neolitika, kada se ta obrtnička nespecijalizirana djelatnost u potpunosti razvila. U prvom se dijelu ukratko govori o neolitičkom razdoblju na području Istre i istočnojadranske obale, s evidentiranim nalazima prve pojave keramičkih posuda oko 6100. - 5750. godina pr. Kr. pa sve do kraja neolitika, kada je vidljiva intenzivnija proizvodnja i upotreba različitih keramičkih predmeta.
U drugom se dijelu kroz arheološko i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara objašnjava neolitički način proizvodnje i pečenja keramičkih posuda. Zatim se rekonstruira kroz eksperimentalno istraživanje, sastavljeno od nekoliko faza, u koje je uključeno vađenje prirodnog zemljanog sedimenta, oblikovanje glinene smjese i posuda te pečenje posuda na otvorenom.
Nakon otvaranja izložbe, njezin autor Romuald Zlatunić, zajedno s višom restauratoricom Arheološkog muzeja Istre Monikom Petrović održati će predavanje i radionicu.
izrada-i-pecenje-keramike.jpg