Kako privući investicije u Vukovar?

Kako privući investicije u Vukovar?

fotografije Marija Petrinović, Radio Osijek

U Vukovaru se održava završni okrugli stol projekta „Unapređivanje investicijske klime i razvoj projekata privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije“.

vu-mara2.jpgProjekt u okviru programa „Poduzetnički impuls za 2014. godinu“ provodi Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast s općim ciljem poticanja gospodarskog rasta i konkurentnosti RH kroz povećanje priljeva domaćih i stranih investicija, a specifični su ciljevi projekta jačanje svijesti o potrebi privlačenja ulaganja na području Vukovarsko-srijemske županije te izrada Kataloga investicijskih mogućnosti s pregledom poduzetničkih zona kao i dijela plana privlačenja ulaganja na području županije. Proračun projekta iznosi 184.628 kuna od čega je 75% odn. 138.471 kuna osiguralo Ministarstvo poduzetništva i obrta dok je preostalih 25% ukupnog iznosa odn. 46.157 kuna osigurala Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast kao nositelj projekta.

"Do sada smo proveli glavninu aktivnosti predviđenih projektom, a završni okrugli stol projekta ima za cilj rezimirati provedene i naznačiti buduće aktivnosti na unapređivanju investicijske klime na području županije. U okviru okruglog stola bilo je riječi i o dvije važne teme za unapređivanje investicijske klime: Budućnost poduzetničkih zona na području županije te Jačanje svijesti o potrebi aktivnog privlačenja investicija na području Vukovarsko-srijemske županije“, rekao je direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast Ivan Rimac. Okruglom stolu nazočili su i zamjenik župana Željko Cirba te zamjenica gradonačelnika Vukovara Marija Budimir.

Investicije VU