Kanal za navodnjavanje spojen sa Savom

Kanal za navodnjavanje spojen sa Savom

Slavonski poljoprivrednici, ponajprije oni iz Vukovarsko-srijemske županije, uskoro će moći navodnjavati još 8 i pol tisuća hektara. Omogućio je to završetak radova u sklopu prve faze gradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Kanal je danas kod mjesta Jaruge spojen s rijekom Savom.

Spoj dovodnog melioracijskog kanala sa Savom investicija je vrijedna 493 milijuna kuna. Izgradnjom kanala duljine gotovo 15 kilometara omogućen je dovod savske vode do kanala Konjsko, a zatim preko vodotoka Istočna Berava u vodotok Biđ i konačno u vodotok Bosut. Time se stvaraju preduvjeti za navodnjavanje oko 8.500 hektara poljoprivrednih površina. Spojni melioracijski kanal izgrađen je u sklopu nacionalnog programa navodnjavanja poljoprivrednih površina koji je usvojen 2005. godine, a radovi su počeli 2009. godine.
"Ovim projektom nastavili smo ono što je započeo biskup Josip Juraj Strossmayer 1876. godine osnivanjem društva za regulaciju rijeke Vuke. Tada se radilo na isušivanju površina kako bi se ljudima omogućilo da rade na poljima koja su često bila pod vodom. Bila je to i borba s bolestima u močvarnom području. Mi sada po prvi put u Slavoniju upuštamo vode kako bismo pomogli organizaciji stabilne poljoprivredne proizvodnje", rekao je u Jarugama, u općini Sikirevci generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
"Projekti navodnjavanja nisu se mogli ni razvijati, jer nisu bile dostupne dovoljne količine vode. Ovim projektom osiguravamo vodu za navodnjavanje 8.500 hektara", izjavio je ministar poljoprivrede Davor Romić, a ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović ističe da su u gradnji melioracijskog kanala zadovoljeni svi ekološki standardi. Kanal će, kako je rekao, imati pozitivan učinak, jer će se njime u postojeće vodotoke Biđa i Bosuta dovoditi svježa voda iz Save i popraviti kemijski sastav tih vodotoka narušen nedostatkom vode.