Kapitalni projekti u Čepinu idu dalje

Kapitalni projekti u Čepinu idu dalje Kapitalni projekti u Čepinu idu dalje

foto: HRT/Mirta Milas

Provedba kapitalnih projekata u Čepinu odvija se planiranom dinamikom. Njihova je ukupna vrijednost 22 milijuna kuna, od čega 15 milijuna kuna otpada na Poduzetničku zonu .

Načelnik te općine Dražen Tonkovac istaknuo je kako je najvrijedniji projekt Poduzetnička zona (15 milijuna kuna) u kojoj će se otvoriti i nova radna mjesta Od 15 milijuna kuna, koliko je vrijednost izgradnje Poduzetničke zone, 1, 7 milijuna otpada na vodu i odvodnju, 1,6 milijuna na zakup električne snage, 600 tisuća kuna na plinofikaciju te 11 milijuna kuna  na ceste i rasvjetu.

Vrijednost kapitalnih projekata veća je od općinskoga proračuna koji iznosi 17 milijuna kuna. Zbog toga će se općina Čepin kreditno zadužiti, s obzirom  da su proračunska sredstva već planirana i raspoređena. Za sve ostale investicije ova se, a i sve druge općine i gradovi  pa i država moraju kreditno zaduživati. Na osnovu kreditnog zaduživanja ostvaruju povrat iz europskih fondova.

Načelnik Tonkovac poručio je vijećnicima koji, kako je rekao „pokušavaju opstruirati projekte“ da se radovi nastavljaju  i da projekti „idu dalje“. "Idemo raditi da nešto stvorimo i da ostane iza nas“.

Načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac o kapitalnim projektima