Klinika kreativnosti u Osijeku

Klinika kreativnosti u Osijeku Klinika kreativnosti u Osijeku
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek

foto Radio Osijek

Klinika kreativnosti koja će u terapijske svrhe djelovati primjenjujući principe vizualne, glazbene, plesne i dramske umjetnosti otvorena je u Osijeku. Rezultat je to suradnje osječke Akademije za umjetnost i kulturu i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.

Potrebe za neurorehabilitacijom ima velik broj pacijenata svih dobnih skupina, a osim uobičajenih, konvencionalnih metoda, od sada će članovi lokalne zajednice u Osijeku moći koristiti art terapiju, drama terapiju, terapiju pokretom, plesom i muzikoterapiju - istaknula je prodekanica Akademije za umjetnost i kulturu Jasmina Pacek: "Klinika kreativnosti je zapravo platforma na kojoj će terapeuti art terapije, dramaterapije i terapije pokretom i plesom, muzikoterapije imati priliku raditi s lokalnom zajednicom. Znači imamo prve generacije specijalizanata koji izlaze s poslijediplomskog specijalističkog studija koji je jedini u našim krajevima organiziran u Hrvatskoj na Sveučilištu u Osijeku na Akademiji za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta, a sada proširujemo suradnju i na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo koji nam je dao ove prekrasne prostore", rekla je Pacek i dodala kako će u njima raditi prva generacija studenata jedinstvenog Poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa Kreativne terapije, osposobljena za rad s različitim populacijama djece, adolescenata i odraslih u okviru kliničke prakse pod supervizijom, a najavljen je natječaj za upis nove generacije studenata.

img_20200908_113213.jpg Dekanica Akademije za umjetnost i kulturu Helena Sablić-Tomić istaknula je kako je kroz projekt bilo iznimno važno povezati sastavnice Sveučilište: "To znači da onda spajamo profesore liječnike plus umjetnike i tako zaista kreiramo, brendiramo jedini takav studij u Hrvatskoj. Mislimo da će taj iskorak pripomoći vidljivosti ovog našeg prostora i da ćemo mi biti ta institucija koja će moći verificirati i valorizirati različite diplome koje su naši studenti stekli izvan Hrvatske", rekla je dekanica Sablić-Tomić, te dodala kako je novost što od ove akademske godine zbog velikog zanimanja studenti imaju mogućnost taj studij polaziti i u Zagrebu.

Klinika će biti značajna za sve uzraste, od pedijatrije do najstarijih generacija. Radit će se terapije kod djece i adolescenata s poremećajima u ponašanju, posebnim potrebama i ostalim neurološkim problemima, kod posljedica ozljeđivanja u prometnim nezgodama i svima drugima s potrebom za psihosocijalnom potporom (PTSP, ovisnosti, onkološke i druge kronične bolesti, traume...). Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Včev dodao je kako klinike u kojima se rade terapije umjetnošću već postoje u Njemačkoj a koje pokriva zdravstveno osiguranje te izrazio nadu kako će isto biti prihvaćeno uskoro i u Hrvatskoj.

Za sve one koji žele posjetiti Kliniku kreativnosti ona se nalazi u prizemlju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u osječkoj gradskoj četvrti Donji grad.