Kolegij župana: Projekti navodnjavanja iznimno su važni!

Kolegij župana: Projekti navodnjavanja iznimno su važni!

Jesmo li mogli prevenirati ili ublažiti posljedice katastrofalnih poplava da imamo bolji sustav gospodarenja vodama, odnosno navodnjavanja s revirzibilnim komponentom koja bi zemljište, po potrebi, navodnjavala i odvodnjavala? Bilo je to jedno od pitanja postavljenih na današnjem kolegiju župana Osječko- baranjske županije.

Provedba projekta navodnjavanja, gospodarenje šumama, izvješće o stanju okoliša- neke su od tema na kojima se raspravljalo na današnjem kolegiju osječko- baranjskog župana.

navodnjavanje-1.jpg suma2.jpg

Najviše je pitanja bilo upravo o navodnjavanju koje s reverzibilnom komponentom omogućuje i odvodnjavanje, odnosno prevenciju i smanjenje šteta od poplava. Pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko- baranjske županije Silva Vendling u razgovoru za Radio Osijek rekla je da je riječ o iznimno vrijednim projektima koji su u planu od 2006. godine, a čiju realizaciju otežava i loša koordinacija državnih i lokalnih jedinica. Kada je riječ o gospodarenju šumama, u izvješću je istaknut problem još uvijek nerazminiranog prostora te povrata šuma denacionalizacijom vraćenih Đakovačko- osječkoj nadbiskupiji i grofovima Pejačević. Iz izvješća o zaštiti okoliša doznajemo da je stanje na području županije zadovoljavajuće iako se upozorava na kontrolu kvalitete zraka i izvorišta pitke vode.