Koliko su javnosti dostupni podaci na web stranicama fakulteta?

Koliko su javnosti dostupni podaci na web stranicama fakulteta? Koliko su javnosti dostupni podaci na web stranicama fakulteta?

Kakva je dostupnost podataka na mrežnim stranicama visokoobrazovnih institucija i koliko su oni informativni, bila je tema okruglog stola u Osijeku na kojem su predstavljeni i rezultati dvogodišnjeg istraživanja

27 mjeseci trajao je projekt Instituta za razvoj obrazovanja i suradničkih nevladinih organizacija i udruga na istraživanju o transparentnosti visokog obrazovanja odnosno o tome koliko su na svojim mrežnim stranicama visoko obrazovne institucije potrebnim informacijama dostupne zainteresiranim građanima. U istraživanje bila su uključena Sveučilšta u Splitu, Zagrebu i Osijeku. Iako se još puno toga može popraviti vidljiv je napredak rekao je izvršni direktor Instituta za razvoj obrazovanja Ninoslav Šćukanec. Podaci za Sveučilište u Osijeku pokazuju da su tek dvije sastavnice dobile visoke ocjene za dostupnost podataka, dio je u prosjeku, a nažalost nekoliko visokoobrazovnih ustanova u većem dijelu upita ne udovoljava kriterijima. Naime, samo Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu i osječki Filozofskli fakultet dobili su visoke ocjene za objavljenu samoanalizu, dio je to učinio djelomično, a 7 sveučilišnih sastavnica nije dobilo prolaznu ocjenu. Osim toga od 19 sastavnica Sveučilišta u Osijeku aktivno se uključilo u anketu njih 11 rekla je predstavnica istraživačkog tima iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Nikolina Svalina. U raspravi je sudjelovala i predstavnica Sveučilišta, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sanja Lončar-Vicković. Rekla je da je korisno vidjeti kako vas vide drugi. Dobiveni podaci trebali bi biti dobronamjerna preporuka cijeloj akademskoj zajednici kako se što bolje predstaviti javnosti, istaknuto je na Okruglom stolu.