Konferencija "2regions2sustain"

Konferencija "2regions2sustain"

fotografija Dasniel Kutin

U Osijeku je predstavljen projekt „2REGIONS2SUSTAIN“- o gospodarenju otpadom. Riječ je o prekograničnoj suradnji Osijeka i Pečuha . .

Projekt prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska pod nazivom „Cross-border Co-operation on Creating Sustainable Region and Source Efficient Society“ - 2REGIONS2SUSTAIN započeo je s provedbom 1. lipnja 2017. godine i trajat će 16 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2018. godine. Glavni nositelj ovog projekta je Unikom d.o.o. Osijek, a partneri su mu Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje s hrvatske strane te Biokom Ltd. Pečuh i Razvojna agencija grada Pečuha s mađarske strane.

Projekt 2REGIONS2SUSTAIN svojevrsni je nastavak projekta REGION2SUSTAIN gdje se smanjila količina miješanog komunalnog otpada izdvajanjem bio-otpada, a provedeni projekt služi kao primjer dobre prakse za razvoj sustava odvojenog prikupljanja bio-otpada u cijeloj Hrvatskoj.

Glavni cilj projekta 2REGIONS2SUSTAIN je jačanje kapaciteta prekograničnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom s posebnim naglaskom na zbrinjavanje bio-otpada.

Organizirat će se događanja usmjerena povezivanju dionika gospodarenja otpadom s obje strane granice, nabaviti će se 3600 kompostera za upotrebu u kućanstvima, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama u Osijeku i Pečuhu te izraditi analiza regionalnih politika Europske unije u svezi kružnog gospodarstva i gospodarenja otpadom te njihovog predviđenog učinka na prekograničnu regiju Mađarske i Hrvatske. Na temelju analize izradit će se i priručnik. Poseban osvrt analiza će dati i na potencijal stvaranja novih radnih mjesta potrebnih za zadovoljavanje EU propisa u području kružnog gospodarstva, tzv. „green jobs“. Partneri će kroz radionice građanima prenijeti ideju kružnog gospodarstva i uputiti ih kako obraditi bio-otpad u vlastitom domu.

Aktivnosti koje će se provoditi u Hrvatskoj su nabavka 2.000 posuda od 16l za korisnike u kolektivnom stanovanju, 120 posuda od 120l za bio-otpad u kolektivnom stanovanju, 300 kompostera za individualno stanovanje, edukacija građana kroz edukativne radionice te podjela 1.000 edukativnih priručnika.

Projekt je financiran u 85%  iznosa iz sredstva Europske unije – Interreg V-A program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 273.009,38 €, od čega je EU sufinanciranje 232.057,96 €.

 

 

UNIKOM-BIOKOM