Leksikon slavonske narodne medicine Brodskoga Posavlja

Leksikon slavonske narodne medicine Brodskoga Posavlja

U povodu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti predstavlo je Leksikon slavonske narodne medicine i prikaz animacije slikovnice Slavonska narodna medicina .

Leksikon slavonske narodne medicine Brodskoga Posavlja nova je publikacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, objavljena u listopadu 2017.

Autori su izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za razvojno-stručni rad Fakulteta, te nekadašnji studenti FOOZOS-a, dislociranoga studija u Slavonskome Brodu, a danas magistri primarnoga obrazovanja Tanja Đurić, Monika Grozdanović, Josip Jagodar, Antun Javor, Ivana Mihić, Katarina Sudarević te nastavnik hrvatskoga jezika Josip Jagodar. Recenzentice Leksikona su prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić i izv. prof. dr. sc. Irella Bogut.

Leksikon je nastao kao rezultat četverogodišnjega terenskoga istraživanja slavonskoga dijalekta u sljedećim selima: Bebrini, Brodskome Stupniku, Davoru, Donjemu Lipovcu, Dubočcu, Gornjemu Lipovcu, Kaniži, Lužanima, Magić Maloj, Sičama, Slavonskome Kobašu, Srednjemu Lipovcu, Štivici i Velikoj Kopanici te je razgovarano sa šezdeset i dva izvorna govornika. Leksikon na zanimljiv način povezuje slavonski dijalekt, narodnu medicinu, običaje i vjerovanja Brodskoga Posavlja. Tematski je podijeljen na dva dijela, na abecedni pregled bolesti uz koji se vežu opisi bolesti i tradicionalni načini liječenja pojedine bolesti te na rječnik arhaičnih riječi slavonskoga dijalekta. Osim opisa bolesti i načina liječenja, autori su izdvojili i zanimljivosti o urocima, domaćim receptima, svecima zaštitnicima te babinjama. Rječnik koji se nalazi na kraju Leksikona predstavlja malu riznicu starih slavonskih riječi s označenom akcentuacijom kako bi se zapisao dijalektalni izgovor riječi. Osim toga, rječnik popisuje i turcizme, germanizme i hungarizme karakteristične za taj prostor.

Karta s označenim mjestima u kojima su autori proveli istraživanja, popis kazivača te biografije autora poseban su dodatak Leksikonu. Prva promocija Leksikona slavonske narodne medicine Brodskoga Posavlja održana je 5. listopada u Gradskoj knjižnici u Slavonskome Brodu, gdje je predstavljen pred brojnom publikom, a uslijedile su promocije i u drugim gradovima i mjestima.

promocija knjige