Manje oružja, manje tragedija – Izbacimo uljeza

Manje oružja, manje tragedija – Izbacimo uljeza

Policija je danas priopćila da je krajem prošloga tjedna građanin pozvao policiju u obiteljsku kuću i dragovoljno im je predao osam komada pušaka, nekoliko tisuća komada raznog streljiva te više komada spremnika za automatsku pušku. Sankcija nije bilo zbog akcije dragovoljne predaje oružja.

Policijski službenici preuzeli su puške i streljivo od građanina na diskretan i siguran način.
"Podsjećamo građane da je još uvijek u tijeku akcija „Manje oružja, manje tragedija – Izbacimo uljeza“. Prema Zakonu o oružju, oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati kazneni niti prekršajni postupak. Pozivamo sve građane, koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji. Molimo građane da ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje, niti odbacuju u odvodne kanale, u obližnja polja i slično, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja. O svojoj nakani predaje obavijeste nas na broj 192 ili dođite u najbližu policijsku postaju – bez opasnih sredstava. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način", poručuju iz policije.
Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.