Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac 2016.

Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac 2016. Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac 2016.

Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac 2016. održava se u organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku. Na ovogodišnjoj radionici sudjeluje 7 studenata polaznika diplomskog studija Umjetničke akademije u Osijeku, te 3 studenta kiparstva s Akademije za glazbu i vizualne umjetnosti Pečuh.

Tijekom radionice studenti će u prirodnom okruženju izvoditi autorske skulpture u drvu. Naglasak je na likovnoj obradi drveta (lipa, hrast i topola), gdje sudionici uz prethodnu pripremu te stručnu pomoć, realiziraju svoje radove velikih formata. Likovna radionica izvodi se u suradnji s Hrvatskim šumama sa čije strane je osigurana pomoć u obliku materijala i pomoćnih radnika koji pomažu studentima u obradi drva motornom pilom. Radionica se održava u šumi Jarčevac, udaljenoj 20 km od Osijeka, u blizini naselja Petrijevci kod Valpova. Ciljevi radionice su edukacija studenata u radu s drvetom i različitim tehnikama obrade drva, upoznavanje studenata sa eko sustavom šume, te povezivanje i komunikacija studenata, profesora i mentora s likovnih akademija u regiji.

Najbolje izvedena djela, biti će postavljena kao javne skulpture na prostoru grada Osijeka i mjesta Petrijevci, a prethodno će biti izloženi na izložbama u Osijeku (Studentski centar) i Pečuhu (Galerija Nador). 

Do sada je održano 7 radionica u kojima je sudjelovalo oko stotinjak studenata i to u kontinuitetu od 2009. godine. Dvije radionice, održane 2013. i 2015. godine, bile su međunarodne. Na radionici održanoj 2013. godine sudjelovalovalo je po dva studenta sa Likovnih akademija iz Pečuha, Novog Sada, Ljubljane, Splita, Sarajeva i Zagreba, te njihovi profesori/mentori. Nažalost 2014. godine, zbog nedostatka sredstava održana je samo jednodnevna terenska nastava za studente UAOS, no iste godine je i održana velika izložba tridesetak najuspješnijih radova sa radionice Jarčevac na izložbi „Zeleno drvo“ u Osječkom Arheološkom muzeju u sklopu Osiječkog ljeta kulture, a 2015. godine je postavljeno 7 skulptura u javnom prostoru osječkog Kampusa, ispred zgrade Kiparstva UAOS. 2015. godine uspješno je održana radionica na kojoj je izuzev studenata UAOS sudjelovalo po dvoje studenata sa Likovnih akademija iz Novog sada, Pečuha i Zagreba. 

Na ovogodišnjoj radionici "Jarčevac 2016" sudjeluju Tina Banjan, Josip Barišić, Doris Despot, Martina Kovačević, Tamara Sekulić, Josipa Stojanović i Vinko Vidmar sa Umjetničke Akademije iz Osijeka, te Emőke Horváth, Krisztián Mezei i Balázs Sárkány sa Akademije za glazbu i vizualne umjetnosti iz Pečuha.

Svečanost zatvaranja i druženje sa sudionicima radionice održat će se u utorak 15.11. u12 sati.