Međunarodni dan / tjedan arhiva

Međunarodni dan / tjedan arhiva

Međunarodni dan arhiva se u svijetu obilježava 9. lipnja svake godine. Koordinator obilježavanja u Hrvatskoj je Hrvatsko arhivističko društvo. Programi arhiva u Hrvatskoj objavljeni su u zajedničkoj programskoj knjižici.

Iz poziva Hrvatskog arhivističkog društva:
„Međunarodni dan arhiva, 9. lipnja, koji se odlukom Međunarodnoga arhivskog vijeća (International Counciol on Archives - ICA), obilježava diljem svijeta od 2008. Godine, u Hrvatskoj je prvi puta obilježen 2009. godine, a unatrag nekoliko godina inicijativom ICA-e, događanja koja ukazuju na ulogu i značaj arhivskoga gradiva i arhivskih ustanova odvijaju se cijeli tjedan oko toga datuma. U 2021. slavimo u tjednu 7. -11. lipnja, s globalnom temom Jačanje arhiva (Empowering Archives), a hrvatski arhivisti to su jačanje prepoznali kroz nacionalnu temu Digitalno naše svagdašnje.“

U Državnom arhivu u Osijeku će se održavati sljedeći programi:

7. 6. 2021. do 11. 6. 2021. - od 9:00 do 14:00 / 9. 6. 2021. - od 9:00 do 20:00
Dani otvorenih vrata arhiva
Autori programa: Arhivisti DAOS
Sažeti opis programa:
Organizirana stručna vodstva, uz poštivanje propisanih mjera zaštite i uz prethodnu najavu telefonom ili e-poštom, obuhvatit će stručno vodstvo kroz arhivska spremišta, izložbene prostore, čitaonicu, knjižaru i suvenirnicu.
Posjetitelji će imati prilike s jedne strane vidjeti izgled zatvorenih arhivskih spremišta i arhivsko gradivo koje se u njima čuva, a s druge strane proći kroz sve otvorene arhivske prostore s javnom namjenom, kao i dio arhivske knjižnice. U arhivskoj knjižari i suvenirnici susrest će se s bogatstvom arhivskih izdanja i zanimljivim suvenirima.
U sadašnjoj zgradi se osječki arhiv nalazi od 1975. godine. Zgrada je građena početkom 18. stoljeća u sklopu izgradnje osječke Tvrđe. Ima oko 2000 kvadratnih metara prostora, od čega na arhivska spremišta otpada oko 1500 kvadratnih metara, a ostalo na druge javne prostore za korisnike te radne prostore djelatnika. Nakon domovinskog rata, obnovljena je 1996. godine. Od 2018. godine su dodatno uređeni prostori za javna događanja: korisnička čitaonica povezana s knjižnicom i prijemnim uredom, višenamjenska dvorana u prizemlju južnog krila zgrade, otvoreni hodnik ispod arkada u prizemlju istočnog krila zgrade kao otvoreni postav arhivskih izložaba, javno dostupan posjetiteljima 24 sata u danu i 365 dana u godini.

9. 6. 2021. - 12:00
Otvorenje virtualne izložbe: Digitalno naše svagdašnje – vi tražite, mi skeniramo
Autor programa: dr. sc. Dražen Kušen, ravnatelj
Web adresa programa: http://izlozbe.dao.hr
Sažeti opis programa:
Izložbom se želi pokazati koje su vrste zapisa u Državnom arhivu u Osijeku digitalno dostupne, bilo da su digitalizirane na zahtjev korisnika nakon istraživanja u analognom obliku, bilo da se redovito istražuju u virtualnom obliku, bilo da je njihova digitalizacija tražena radi virtualne dostave i korištenja na daljinu. Radi se o najrazličitijim zapisima iz područja javne uprave, pravosuđa, školstva, zdravstva, gospodarstva, javnog i društvenog života, osobnih i obiteljskih fondova i zbirki.
Skeniranje na zahtjev obavljaju djelatnici arhiva za potrebe korisnika radi digitalne uporabe za različite privatne i javne svrhe, imovinsko-pravne ili druge dokazne svrhe, odnosno istraživačke, izdavačke, prezentacijske ili zabavne svrhe.
Od digitaliziranih sadržaja iz fundusa DAOS, online su u cijelosti dostupne samo pojedine virtualne izložbe, potom digitalizirani dijelovi ranijih analognih izložaba te izbor iz fundusa fotografija i razglednica. Ostali digitalni sadržaji koji su pohranjeni na serveru ustanove korisnicima su dostupni samo na računalima u čitaonici DAOS. Naime, zbog nedostatnih materijalnih i ljudskih resursa digitalizacija je u ustanovi u prvoj fazi koja obuhvaća skeniranje i pohranu, te mogućnost korištenja digitaliziranih sadržaja u čitaonici arhiva. Online dostupnost svih digitaliziranih sadržaja je u fazi pripreme putem projekta Ministarstva kulture i medija: „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“.

9. 6. 2021. - 9:00 do 20:00
Radionice digitalizacije
Autor programa: Erika Žilić Vincetić
Sažeti opis programa:
Uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, zainteresiranim će se korisnicima omogućiti ulaz u prostor za digitalizaciju Državnog arhiva u Osijeku, a djelatnici arhiva koji se bave digitalizacijom prezentirat će postupak skeniranja i fotografiranja različitih vrsta i formata arhivskoga gradiva, od negativa i pozitiva fotografija, preko razglednica, sitnog tiska, arhivskih spisa i arhivskih knjiga do velikih formata karata i nacrta.

7. 6. 2021. do 11. 6. 2021. – od 9:00 do 14:00
Vodstvo kroz arhivska izdanja i promotivna prodaja
Autori programa: Djelatnici DAOS
Sažeti opis programa:
Stručni djelatnici arhiva, uz poštivanje propisanih mjera zaštite, posjetitelje će upoznati s objavljenim arhivskim izdanjima, uz mogućnost kupnje knjiga po promotivnim cijenama. Radi se o više od 120 izdanja iz bogate izdavačke djelatnosti Državnog arhiva u Osijeku. Uz brojne knjige, mogu se kupiti i arhivski suveniri.
Državni arhiv u Osijeku i njegovi djelatnici već desetljećima nakladništvo prepoznaju kao jednu od bitnih sastavnica svoga djelovanja, ali i suradnje s nizom vanjskih suradnika. Tako je u nakladi Državnog arhiva u Osijeku objavljen velik broj pojedinačnih izdanja različitog opsega; monografija, objavljenih izvora, kataloga izložbi te časopis Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. Do sada su priređena i objavljena i dva značajna niza: Kanonske vizitacije, kao završeni niz, i Izvori za povijest Osijeka i Slavonije, kao niz koji se u kontinuitetu nastavlja objavljivati. Posljednjih godina je oblikovan i novi niz koji je obuhvatio neka ranija i nastavlja objavljivanje novijih obavijesnih pomagala (inventara) značajnijih fondova i zbirki iz fundusa ove ustanove.
Sređivanje arhivskoga gradiva i njegova zaštita svoj konačni smisao imaju u njegovoj prezentaciji i korištenju, a svako objavljeno obavijesno pomagalo (inventar) arhivskog fonda i zbirke postaje polazište novim istraživačima za susret s nepoznatim područjem koje je neki arhivist već „prehodao, izmjerio, mapirao i opisao“. Svojom izdavačkom djelatnošću arhiv nudi veliki nakladnički mozaik različitih izdanja povezanih s arhivom, arhivskom baštinom, poviješću Osijeka, Slavonije, Baranje i Srijema, u užem i širem smislu. Svaka od tih publikacija je jedna od kockica u mozaiku koji nama i budućim generacijama razotkriva vezu čovjeka, prostora i zbivanja u prošlosti.

7. 6. 2021. do 11. 6. 2021. - od 9:00 do 14:00 / 9. 6. 2021. - od 9:00 do 20:00
Završetak gostovanja izložbe: Konzervatorsko-restauratorski radovi u 7 državnih arhiva - postav u DAOS
Autor programa: Hrvatski državni arhiv
Sažeti opis programa:
Gostujuća izložba iz Hrvatskog državnog arhiva sastoji se od 13 plakata sa stručnim temama konzervatorsko-restauratorskih radova i istražnih radova na arhivskom i knjižnom gradivu koji su se provodili u konzervatorsko-restauratorskim odjelima pojedinih državnih arhiva. Teme su također obuhvatile istraživanja vodenih znakova na papirima, dokumentiranje i fotodokumentiranje provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova, dijagnostiku oštećenja, odabir najprikladnijih metoda, postupaka i materijala. Konzervatorsko-restauratorski radovi provedeni su na različitim materijalima od pergamene, fotografija, papira i kože. Pozornost je posvećena i završnim radovima kao što su izrada retuša i zaštitne ambalaže za pohranu restauriranog gradiva.
Uz plakate konzervatorsko-restauratorskih radova u 7 državnih arhiva, postav izložbe u Državnom arhivu u Osijeku obogaćen je dodatkom koji obuhvaća: primjere zaštitne ambalaže za arhivsko gradivo izrađene u radionici DAOS; primjere arhivskoga gradiva iz fundusa DAOS s izvršenim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima u radionicama HDA i DAOS; primjer oštećenoga gradiva; primjer izrađene replike arhivskoga gradiva.
Postav izložbe u DAOS otvoren je na Dan Državnoga arhiva u Osijeku 3. ožujka 2021. i moguće ga je pogledati do kraja ovogodišnjeg Međunarodnog tjedna arhiva 11. lipnja 2021.