Međunarodni skup o zaštiti Dunava

Međunarodni skup o zaštiti Dunava Međunarodni skup o zaštiti Dunava
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek

Hrvoje Domazetović / JUPP Kopački rit

Već niz godina zaštićena područja uz Dunav surađuju na očuvanju rijeke, poplavnih područja i glavnih rukavaca kao cjelovitog ekosustava. Čine to i u sklopu Mreže podunavskih zaštićenih područja DANUBEPARKS čiji su predstavnici u Kopačevu dva dana raspravljali o provedbi zajedničkih projekata.

Kopački je rit u punopravno  članstvo Mreže podunavskih zaštićenih područja stupio prošle godine. „Kako su naše aktivnosti praćenje i zaštita prirode i okoliša, naravno da smo svojedobno poduprli intenciju da se upravo u Kopačkome ritu vijori zastava dunavskih parkova“, rekao je ravnatelj Javne ustanove Parka prirode Kopački rit Tomislav Bogdanović.

Sudionici skupa  u Kopačevu istaknuli su kako je zaštita, očuvanje i održavanje prirodne i kulturne baštine u Podunavlju zajednički posao svih zemalja kojima Dunav protječe. „Povezujemo sve dunavske zemlje od Njemačke nizvodno do Rumunjske, a jedan je od ključnih partnera Hrvatska koju zastupa Kopački rit. Fokus je još čvršće povezati zaštićena područja i razvijati ekološki koridor“, kazao je tajnik organizacije DANUBEPARKS, Austrijanac Georg Frank.

Na čelu je Mreže zaštićenih područja na Dunavu Vlatko Rožac iz Javne ustanove Kopački rit koji ističe kako je ovogodišnjim otvaranjem ureda mreže u baranjskom parku prirode omogućen učinkovitiji rad na EU projektima, od kojih se jedan vrijedan 3 milijuna eura upravo privodi kraju, a usmjeren je ponajprije na suzbijanje fragmentacije staništa. „Provodimo zajedničke aktivnosti poput sprječavanja stradavanja ptica na dalekovodima, povezivanja najugroženijih staništa kao što su riječni otoci i utvrđivanja povezanosti šumskih koridora duž Dunava i suhih staništa“, rekao je Rožac.

A na nužnost očuvanja šuma i šumskih staništa posebno upozorava Radmila Šakić Peurača iz javne tvrtke Vojvodina šume. „Projekti se uvijek odnose i na šume koje su jedna od najvećih biocenoza u sustavu parkova i rezervata“, istaknula je.

Zajednička je zadaća očuvati i osigurati održivi razvoj podunavskih područja temeljen na suživotu čovjeka i prirode, istaknuto je na skupu na kojem su dogovoreni i projekti što će ih provoditi u idućim godinama.