Milijun eura za Dom zdravlja u Našicama

Milijun eura za Dom zdravlja u Našicama Milijun eura za Dom zdravlja u Našicama
foto B. Vrbošić foto B. Vrbošić
foto Ž. Kovačević foto Ž. Kovačević

foto B. Vrbošić

U sklopu projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ danas u zgradi županije potpisan ugovor o izvođenju radova te nabavi opreme za Dom zdravlja u Našicama.

Procijenjeni iznos ulaganja u Dom zdravlja Našice je 7 532 430,96 kn. Tim će se iznosom podići razina kvalitete primarne zdravstvene zaštite, a projekt obuhvaća infrastrukturne zahvate, dogradnju i izgradnju novog objekta s oko 400 četvornih metara površine te opremanje Doma zdravlja novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom. U projekt je uključena i edukacija liječnika. U tijeku je izvođenje radova i na u ambulantama u Koškoj, Podgoraču i Đurđenovcu u vrijednosti od 572 906,25 kn.

"Dvadeset i tri milijuna kuna ukupnog ulagana za primarnu zdravstvenu zaštitu na području županije. Primarna zdravstvena zaštita je temelj zdavstvenog sustava, a ovakva ulaganja smanjuju i pritisak na kliničke centre. Ulaganja u opremu i ljude tim više jer od izgradnje Doma zdravlja u Našicama gotovo da nije bilo ulaganja.", rekao je dožupan Goran Ivanović