Ministrica Mrak-Taritaš: "Obnova kuća dobro napreduje!"

Ministrica Mrak-Taritaš: "Obnova kuća dobro napreduje!"

Govoreći o dosadašnjim rezultatima obnove poplavljenih kuća i zgrada javne namjene na području županjske Posavine ministrica Anka Mrak-Taritaš izrazila je zadovoljstvo obavljenim poslom. Od 2689 poplavljenih kuća za njih 1686 donesene su odluke o obnovi, od čega se 967 odluka odnosi na isplatu novčanih sredstava a 624 na obnovu u organizaciji Države. Vlasnicima koji kuće obnavljaju sami isplaćeno je 38.211.250 kuna. U potpunosti je završena obnova na 334 kuće a 86 kuća je spremno za pregled koji prethodi obilježavanju kraju obnova. U gradnji je trenutno 127 novih kuća a pripremljena je sva potrebna dokumentacija za gradnju 24 nove kuće u Gunji pa će i ona uskoro započeti.

Većina se vlasnika/korisnika u početku  odlučila za samostalnu obnovu uz financijsku pomoć Države. S vremenom su uvidjeli da Država ozbiljno i odgovorno organizira posao te se udio onih koji žele obnovu prepustiti Državi značajno povećao. U prvim pregledima terena procjeno je oko 660 kuća opasnima, naknadnom revizijom i dodatnim pregledom taj je broj smanjen na 529 jer je za neke kuće procijenjeno da ih je moguće obnoviti. Za sada je uklonjeno 258 kuća. Za uklanjanje ostalih kuća potrebna je suglasnost vlasnika.

gunjaa-mrak-taritas-obilazi-gradilista2-moja-fotka.jpggunjaa-i-gradilist-radiceva5-moja-fotka.jpg


Svi su postupci na obnovi rađeni u vrlo brzom ritmu. Javna je nabavama za izvođače radova obavljena 27. srpnja ove godine a prve su tvrtke započele s radovima već 28. srpnja. Svu je potrebnu dokumentaciju Država pripremila sama. Za 1686 kuća dokumentacija je bila uredna i nesporna. Za preostalih 1000 kuća ulažu se dodatni napori kako bi se utvrdilo stvarno stanje. Dio vlasnika je i dalje nedostupan, dio vlasnika/korisnika je sporan jer se razlikuju podaci u zemljišnim knjigama, katastru i MUP-u, dio vlasnika ima više kuće, dio ih je prijavljen na više adresa a dio vlasnika je uložio primjedbe na tipsku kuću itd.
Obnova svih zgrada javne namjene obavljena je prema plana. Sve su osnovne škole obnovljene na vrijeme. Obnovljene su i bile spremne za nastavu i školske zgrade koje nisu bile poplavljene a koje je tijekom poplave i neposredno nakon nje koristila vojska i ostale službe koje su radile na sanaciji poplave. Ovih su dana završeni i radovi na domu zdravlja u Gunji. Na katu te zgrade nalaze se stambeni prostori koji su prije poplave bili u grubim radovima. Ministrica je posebno istaknula da od sutra kreće provjera MUP-a za one predmete obnove za koje postoje indicije da izjave koje su potpisali vlasnici/korisnici ne odgovaraju stvarnom stanju. Naime, pravo obnove stječe se samo za kuće u kojima se doista i stanovalo prije poplave. Ukoliko je netko dao lažnu izjavu on zbog toga može biti sankcioniran. Za sada nema puno takvih prijava ali je bitno da i svi koji će u buduće davati izjave znaju da će se podaci provjeravati.   

gunja-obnova-sad.jpg gunjac-kreci-by-vrale.jpg
Predstavljajući elektroničku aplikaciju za praćenje postupka obnove zamjenik ministrice Željko Uhlir pokazao je brojne informacije o kućama koje sadrži baza. Jedna od najvažnijih je svakako granica poplavljenog područja a koja je u aplikaciju unijeta u suradnji s Državnom geodetskom upravnom. Baza ima dvije važne funkcije. Njome se prati tijek postupka obnove, evidentirani su svi relevantni podaci o svakoj kući kao i sudionici koji su u postupku obnove sudjelovati. Time se postiže transparentnost rada ali se isto tako pristup tim podacima omogućava i svim drugim zainteresiranim tijelima koja sudjeluju u postupku obnove poput Caritasa, Crvenog križa, Ministarstvu socijalne politike i mladih itd.