Nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 2017.

Nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 2017.

sa susreta u Dubrovniku

U travnju sljedeće godine Đakovačko- osječka nadbiskupija bit će domaćin Nacionalnog susreta katoličke mladeži u Vukovaru o čemu je bilo riječi na današnjoj konferenciji za novinare u Đakovu. Geslo je iz prve poslanice Timoteju: Krist- nada naša.

Susret će se održati 29. i 30. travnja, 10. puta nakon susreta u Splitu, Rijeci, Osijeku, Šibeniku, Puli, Varaždinu, Zadru, Sisku i 2014. godine u Dubrovniku. Prvoga će se dana održati susreti po župama a drugoga dana središnji dio s euharistijskim slavljem u Vukovaru- najavio je nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih velečasni Filip Perković. Predstavljena je i zastava (u bijeloj, crvenoj, plavoj i zlatnoj boji) te logo susreta koji sadrži tri osnovna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog Vodotornja.

Zahtjevna je priprema vukovarskog susreta i pomoć u snaženju neposrednog pastoralnog rada s mladima te snaženje struktura koje trebaju promicati pastoral mladih i studenata pristupajući im kao nositeljima evangelizacijskog poslanja crkve u društvu-rekao je đakovačko- osječki nadbiskup monsinjor Đuro Hranić koji je, u pripremi susreta, najavio i početak Godine mladih u našoj nadbiskupiji. Nadbiskup Hranić izdvojio je i važnost snaženja volonterstva među mladima i stvaranje biskupijske mreže mladih volontera te istaknuo da je u Dubrovniku bilo angažirano oko 1500 mladih volontera.