Nastavak suradnje Crvenog križa u Osijeku i Sveučilišta

Nastavak suradnje Crvenog križa u Osijeku i Sveučilišta Nastavak suradnje Crvenog križa u Osijeku i Sveučilišta

Sjednicom Senata koja je održana u Centru za edukaciju osječkog Gradskog društva Crvenog križa u Orahovici, nastavlja se suradnja između Sveučilišta u Osijeku i Crvenog križa službeno započeta potpisivanjem sporazuma prošle godine

Dugogodišnja je suradnja između tih dviju institucija, no u svibnju prošle godine i službeno je potpisan Sporazum o suradnji. Na području stručne izobrazbe Sveučilište koristi kapacitete Centra za edukaciju u Orahovici, a Crvenom križu pruža se mogućnost znanstvene potpore u programima edukacije. U Centru u Orahovici održana i sjednica Sveučilišnog senata na kojoj je potvrđena daljnja suradnja u koju će se uključiti i Grad Orahovica. Prema riječima ravnatelja Crvenog križa Marka Đukića u programima edukacije koji se održavaju u prostorima Centra za edukaciju u Orahovici već su sudjelovali studenti Medicinskog fakulteta, te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Jedna od točaka dnevnog reda sjednice Senata bila je i daljnja suradnje. Rektor Željko Turkalj istaknuo je da će ona biti i proširena novim sadržajima, a dio bi se financirao i iz fondova Europske unije.