Nominacije za Mirovnu nagradu "Krunoslav Sukić" 2020

Nominacije za Mirovnu nagradu "Krunoslav Sukić" 2020

Centar za mir Osijek uputio je javni poziv za nominacije za Nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2020. Nominacije se primaju do 5. studenog .

Nagrada i priznanja „Krunoslav Sukić“ namijenjeni su pojedincima, organizacijama i institucijama za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj, odnosno za učinke djelovanja u Hrvatskoj. Stoga, nominirane mogu biti i inicijative i građani iz područja Zapadnog Balkana čije djelovanje ima učinke u Republici Hrvatskoj. Ove godine biti će dodijeljeno Priznanje „Krunoslav Sukić“ KNJIGA DESETLJEĆA 2010. – 2020.
"Ova je nagrada tijekom proteklih dvanaest godina postala prepoznatljivo mjesto okupljanja, zahvale, proslave i ohrabrenja za mirotvorne napore u Hrvatskoj i regiji. Ima nacionalni, regionalni pa i međunarodni doseg. Njezin ugled leži u bogatstvu izvrsnosti i posvećenosti njenih dobitnika i dobitnica. Predstavljamo je kao „zajedničko tlo“: laureati se na više načina razlikuju i dolaze iz različitih društvenih slojeva, grupa i generacija, a zajednička je posvećenost miroljubivom društvu", ističu iz Centra za mir Osijek. 

Javni poziv, uvjeti natječaja i obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Nagrade:
http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada/
http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/prijava/

Kategorije:
NAGRADA ZA PROMICANJE MIROTVORSTVA, NENASILJA I LJUDSKIH PRAVA "KRUNOSLAV SUKIĆ" namijenjena je pojedincima/kama za njihovo djelovanje u Republici Hrvatskoj. Nominirani ne moraju biti građani RH.
Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK.
PRIZNANJA
PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" ZA PROMICANJE MIROTVORSTVA, NENASILJA I LJUDSKIH PRAVA namijenjeno je pojedincima/kama, organizacijama, društvima,  građanskim i drugim inicijativama za pružanje otpora nasilju te njihovom zalaganju za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, zaštiti i promicanju ljudskih prava i mirotvorstva: u lokalnoj zajednici; putem društveno angažirane umjetnosti; poticanjem društvenog,  ekumenskog i međureligijskog dijaloga; nenasilnim akcijama i drugim načinima nenasilnog društvenog djelovanja u Republici Hrvatskoj.
Priznanje čini plaketa - zahvalnica.
PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" KNJIGA DESETLJEĆA 2010. – 2020. dobivaju autori/ce knjige objavljene u HR, odnosno u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana, koja doprinosi stvaranju ozračja boljeg razumijevanja mirotvorstva, nenasilnog djelovanja, ljudskih prava i civilnoga društva.
Priznanje čini plaketa - zahvalnica.
PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA namijenjeno je osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje promiču odgoj za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.
Priznanje Mirotvorna škola se sastoji od plakete-zahvalnice te sedmodnevnog edukativno-studijskog posjeta skupine učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi.