Nove cijene usluga GPP

Nove cijene usluga GPP

fotografija www.čepin.hr

Od 1. rujna na snagu stupa novi Cjenik usluga prijevoza putnika u županijskom linijskom prijevozu putnika, i to za učeničke kartice za osnovnoškolce, umirovljeničke i opće kartice. Kakve nas promjene očekuju, u programu Radio Osijeka pojasnila je voditeljica marketinga GPP-a, Sanja Mršo.

"U suradnji s općinama u kojima GPP obavlja uslugu javnog prijevoza, učenicima osnovnih škola omogućena je nabavka mjesečne karte po   cijenama prilagođenim njihovim potrebama na području Osijeka. Na taj su način utvrđene nove cijene učeničkih kartica za osnovnoškolsku djecu, koja su do sada imali mogućnost nabavke kartice po cijeni Opće kartice.

 

Vrsta kartice

Mjesto

Cijena do 1. rujna 2015.

Nova cijena  od 1. rujna 2015.

Učenička kartica     (za učenike osnovne škole)

Livana

450 kn

80 kn

Čepin

499 kn

100 kn

Bijelo Brdo

530 kn

110 kn

 

Učeničku karticu za osnovnoškolce moguće je aktivirati na prodajnim mjestima GPP-a (C. Hadrijana 1 i Pothodnik), a za to je potrebna samo fotografija djeteta i ovjerena Zamolnica GPP-a. Istu je moguće nabaviti na prodajnim mjestima GPP-a ili isprintati sa web stranice www.gpp-osijek.com, u izborniku „Kako napraviti Butru“, a njena ovjera obavlja se u školi koju učenik pohađa.

Također, novost u Cjeniku usluga prijevoza u županijskom linijskom prijevozu je i Umirovljenička kartica. Naime, umirovljenici sa područja Livane, Čepina i Bijelog Brda do sada su imali mogućnost nabavke kartice po cijeni Opće kartice, dok će od 1. rujna 2015. godine, imati mogućnost nabavke Umirovljeničke kartice, po sljedećim cijenama:

 

Vrsta kartice

Mjesto

Cijena do 1. rujna 2015.

Nova cijena od 1. rujna 2015.

Umirovljenička kartica

Livana

450 kn

150 kn

Čepin

499 kn

160 kn

Bijelo Brdo

530 kn

170 kn

 

Na umirovljeničku karticu imaju pravo svi umirovljenici i osobe starije od 65 godina, a status dokazuju odreskom od mirovine, te osobnom iskaznicom. Umirovljeničku karticu korisnici mogu aktivirati na prodajnim mjestima GPP-a.

 Obzirom da u posljednju izmjenu Cjenika usluga prijevoza putnika u javnom gradskom prijevozu nisu bile uvrštene izmjene cijena prijevoza u županijskom linijskom prijevozu, od 1. runa 2015. godine na snagu će stupiti i nove cijene općih kartica, prema sljedećem:

 

Vrsta kartice

Mjesto

Cijena do 1. rujna 2015.

Nova cijena od 1. rujna 2015.

Opća mjesečna kartica

Livana

450 kn

450 kn

Čepin

499 kn

599 kn

Bijelo Brdo

530 kn

610 kn

 

Također, podsjećamo na mogućnost kupovine godišnje OK kartice za općine, čija je cijena vrijednost 10 mjesečnih nadopuna, što znači da korisnici ove kartice imaju mogućnost 2 mjeseca gratis prijevoza.

 

Opća godišnja kartica

Livana

4.500 kn

Čepin

5.990 kn

Bijelo Brdo

6.100 kn

 

Opću godišnju karticu moguće je aktivirati isključivo na prodajnim mjestima GPP-a, a plaćanje iste može se obaviti svim bankovnim karticama na 12 jednakih obroka, bez kamata i naknada.

 Na dalje, u Cjenik usluga prijevoza putnika u županijskom linijskom prijevozu putnika uvedena je i mogućnost  besplatnog prijevoza za dobrovoljne davatelje krvi s područja Livane, Čepina i Bijelog Brda, po već ranije utvrđenim pravilima za muškarce sa 50 i više davanja krvi, a za žene sa 35 i više davanja.

 Vezano uz pravo na sufinancirani prijevoz učenika, još nismo u mogućnosti objaviti detaljne upute o načinu ostvarivanja istog, obzirom da Vlada RH još nije izdala službene upute.

Stoga ćemo i ove godine omogućiti učenicima da na miru i bez stresa započnu novu školsku godinu, na način da ćemo u periodu od 1. do 14. rujna dozvoliti besplatan prijevoz u svim vozilima  i na svim linijama bez nadopunjene učeničke kartice za rujan. Dovoljno je prilikom ulaska u bilo koje vozilo GPP-a vozaču ili kontroloru pokazati učeničku karticu od prošle godine ili presliku svjedodžbe ili neki drugi dokaz da se radi o učeniku.

 Detaljnije upute o načinu ostvarivanja prava na sufinancirani prijevoz i cijenama karata za učenike objaviti ćemo na stranicama GPP-a i na našim prodajnim mjestima nakon što dobijemo upute iz MZOS.

Do tada molimo učenike koji imaju pravo na sufinancirani prijevoz da pričekaju s kupovinom mjesečne karte za rujan, kako ne bismo imali problema s povratima novca za sufinancirani dio.

Očekujemo da će svi detalji biti definirani prije početka školske godine."

/ priopćenje s web stranica GPP/