Novi prostori Filozofskog fakulteta

Novi prostori Filozofskog fakulteta

Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta, fotografija Amoreta Bajto

U Osijeku je danas potpisan ugovor kojim Filozofski fakultet kupuje zgradu Narodnih novina u Školskoj ulici. "Tako je riješen dugogodišnji problem nedostatnog prostora jer će se na ovaj način osigurati bolje funkcioniranje i nastave i rada službi", kaže dekanica Loretana Farkaš

Potpisivanju ugovora je, uz dekanicu Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, nazočio rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac i prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić, te predsjednik Uprave Narodnih novina d.d. dr. sc. Zlatko Hodak. "Kupnjom ove nekretnine Filozifski fakultet planira riješiti pitanje osiguravanja prostora kako bi nastava i službe Fakulteta kvalitetno funkcionirale. Naime, Uprava Fakulteta na čelu s dekanicom prof. dr. sc. Loretanom Farkaš, uz podršku Fakultetskog vijeća, za kupnju se odlučilo nakon analize postojeći potreba i prostornih kapaciteta koja je pokazala da uzevši u obzir stalna ulaganja koja će se neminovno povećavati rastom Fakulteta, studijskih programa, broja studenata i zaposlenika, te napore koji se ulažu u prenamjene prostora radi osiguravanja kvalitetnog funkcioniranja nastave i službi, trenutni prostor Fakulteta kvadraturom ne odgovara ni postojećim, a pogotovo ne budućim potrebama. U nastojanjima da
osigura kvalitetne materijalne uvjete rada Fakultu je podršku dalo Sveučilište" čulo se nadanašnjoj svečanosti potpisivanja. 

Filozofski fax novi prostori