Novi prostori u osječkom Centru Ivana Štarka

Novi prostori u osječkom Centru Ivana Štarka Novi prostori u osječkom Centru Ivana Štarka

fotografije Amoreta Bajto

U prigodi 54. rođendana u osječkom Centru Ivana Štarka otvoreni su danas novi prostori u kojima će se provoditi odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju starosne dobi od 7 do 11 godina. Prostor je otvoren uz financijsku pomoć Grada Osijeka.

Edit Lemal, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” rekla je za program Radio Osijeka da je dogradnja 505 četvornih metara prostora uz postojeću zgradu, s ulične strane Krbavske ulice, započela je u lipnju 2016. Radove je obavilo poduzeće „Massa“. U novom će se prostoru provoditi odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s učenicima s višestrukim teškoćama u razvoju kronološke dobi od 7 do 11 godina. Naglasak će biti na rehabilitacijskim sadržajima jer se radi o učenicima s većim i složenijim smetnjama u razvoju koji većinom, do dolaska u školu, nisu imali odgovarajuću rehabilitacijsku podršku. Investicija je vrijednosti 4.142.708,26 kuna. Sredstva su planirana Proračunom Grada Osijeka za 2016. i 2017. godinu te manjim dijelom iz vlastitih sredstava Centra za odgoj i obrazovanje. Broj učenika i odjela Centra povećava se iz godine u godinu. Polaznici Centra su učenici s primarno intelektualnim, ali i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (motoričke, senzoričke, govorne, zdravstvene, autizam) te je iz tog razloga sastav učenika vrlo heterogen. Trenutačno, od 152 učenika do 21 godine života, Centar polazi 28 učenika s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma. Većina učenika s poremećajima iz spektra autizma uspješno je integrirana u razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine, zajedno s učenicima s drugim teškoćama u razvoju.

 

Centar Štark