Novi uređaj u Klinici za otorinolaringologiju KBC-Osijek

Novi uređaj u Klinici za otorinolaringologiju KBC-Osijek

U Zavodu za audiologiju i fonijatriju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek pušten je u rad uređaj za ispitivanje i procjenu funkcije organa za održavanje ravnoteže .

Uređaj je vrijedan 800 tisuća kuna i nabavljen je uz pomoć Ministarstva zdravlja. Trećina pacijenata koji se godišnje liječi u Zavodu, do sada je zbog pretraga uha i dijagnosticiranja poremećaja ravnoteže morala odlaziti u Vukovarsku bolnicu. Od sada će to moći obavljati u Osijeku na daleko suvremenijem uređaju. Osim toga, na Klinici su u zadnje vrijeme uz obnovu podrumskog dijela, gdje su smještene ambulante, obnovljene i bolesničke sobe. Tako je konačno ova Klinika dobila i intenzivnu jedinicu, a dječje sobe su opremljene potrebnom opremom koja olakšava boravak djece na liječenju. Pored toga, od nedavno i roditelji mogu biti uz dijete te imaju pravo na besplatni obrok.

(U tonu, pročelnica Zavoda za audiologiju i fonijatriju, prof.dr. Andrijana Včeva )