Novi zajednički projekt Osijeka i Pečuha

Novi zajednički projekt Osijeka i Pečuha Novi zajednički projekt Osijeka i Pečuha

Osječko Sveučilište već 10 godina uspješno surađuje sa Sveučilištem u Pečuhu, koje mu je partner i u novom projektu ImproveMED , vrijednom 210 tisuća, od kojih Sveučilištu J.J.Strossmayera pripada 95.000 eura.

Kako je rečeno na prvoj konferenciji u Osijeku, postoji sve veći problem s progresivnim starenjem stanovništva s obje strane granice, ali i s depopulacijom  zbog odlaska u zemlje zapadne Europe, zbog čega ostajemo bez liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika. Upravo je zato važno stvoriti okruženje za proučavanje i učenje  koje će pružiti najbolje moguće uvjete za edukaciju studenata za specifičnost suvremene medicinske prakse. Prema riječima voditeljice projekta dr. Ines Drenjančević sa osječkog Medicinskog fakulteta, suradnja sa Pečuhomima svoj desetogodišnji kontinuitet: opremili su nekoliko laboratorija, osnovali paralelne satelitske centre i sada rade na razvoju edukativnih materijala kako bi postigli nadgradnju  u visokom obrazovanju i znanstvenim aktivnostima. Dodala je kako su medicinski djelatnici  jako dobro prihvaćeni u inozemstvu i zato imamo odljev mozgova. Cilj je, kaže, da se bazične medicinske znanosti integriraju u sustav zdravstva i da se u njemu prepoznaju kao specijalizacija kako bi se kvalitetni ljudi zadržali u našem zdravstvu. U cijelom je svijetu problem NEintegracije viskokoobrazovanja u medicini  i temeljnih medicinskih zanosti, zato najbolji odlaze tamo gdje su dobro plaćeni. Član Nadzornog odbora  prekogranične suradnje Hrvatska- Mađarske Stjepan Ribić podsjetio je kako su u novom natječaju  Interreg prekogranične suradnje  dviju država odobrena 54 projekta za 8 hrvatskih županija, od njih je čak 20 u Osječko- baranjskoj županiji vrijednih 9,9 milijuna eura. Do sada je prkogranična suradnja OBŽ i partnera u Mađarskoj ostvarila 77 zajedničkih projekata za koje je dobila 48 milijuna eura. Ta se suradnja nastavlja i dalje. Ribić je najavio nove natječaje  već u listopadu  za 8 hrvatskih županija  gdje je na rspolaganju novih 20 milijuna eura, a za to se treba ozbiljno i stručno pripremiti.

dr. Ines Drenjančević i Stjepan Ribić