Obnova Sakunatala parka

Obnova    Sakunatala     parka Obnova    Sakunatala     parka

fotografije Amoreta Bajto HRT Radio Osijek

Počeli su radovi rezanja i uklanjanja stabala u osječkom Sakuntala parku. Cijeli Projekt predviđa uklanjanje 31 stabla i sadnju 23 nova - od toga na površinama Parka uklanja se 15 i sade 4 nova. Na pitanja Osječana, tradicionalno nesklonih zahvatima u gradsko zelenilo, odgovara gradonačelnik Vrkić.

"Uljepšavamo secesijsku baštinu na način da spajamo tradiciju i suvremenost", istaknuo je gradonačelnik Ivan Vrkić u izravnom javljanju u program Radio Osijeka. Spomenuo je niz radova koji su se obavljali u gradu, kada su građani reagirali na zahvate u zelenilo ili prostor, no uvijek je riječ o projektima u kojima se staro zamjenjuje novim. "Sakuntala park početak je osječkog secesijskog niza pa smo iznimno zadovoljni što smo uspjeli dobiti sredstva za radove koji su u konačnici vrijedni više od 4 milijuna kuna", dodaje Vrkić, a na primjedbe o intervencijama u zelenilo uzvraća da ništa nije rađeno bez da se savjetovalo sa stručnim službama i osobama. Radovi u Sakuntala parku obuhvatit će radove na vrtnom paviljonu, obodnim komunikacijama, rekonstrukciji parkirališta, instalacijama, krajobrazu, vodoopskrbi i navodnjavanju te uklanjanje i orezivanje stabala.

 

Sakuntala park Ivan Vrkić