Obnova zgrade osječkoga kazališta

Obnova zgrade osječkoga kazališta Obnova zgrade osječkoga kazališta

U Osijeku nije organizirano obilježavanje Svjetskog dana kazališta. Umjesto toga stiže vijest da će novcem europskih fondova biti sufinancirana obnova dotrajalog pročelja i cijele zgrade HNK u Osijeku .

Intendant HNK-a u Osijeku Božidar Šnajder potpisao je nedavno ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za projekt “Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade HNK-a u Osijeku”. Taj je projekt prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.”. 

Riječ je o milijun i 576 tisuća 800 kuna, uz dodatnih 394.200 kuna koje će osigurati Osječko-baranjska županija, što ukupno čini iznos od 1.971.000,00 kuna.

Namjenska sredstva mogu se koristiti samo za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade HNK Osijek kao spomenika nulte kategorije pojasnio je intendant Šnajder.  Potrebno je napraviti projekte grijanja, klimatizacije, hlađenja i ventilacije, mehanike pozornice, što podrazumijeva rotaciju i cugove, projekt rasvjete, akustike i ozvučenja, vatrodojave i protupožarne zaštite. U planu je i projekt obnove interijera, gledališta i svih prostora u kazalištu, prenamjene tavanskog prostora, kanalizacije i uređenja svih pročelja zgrade.

HNK Osijek jedino je kazalište u Hrvatskoj kojem je odobren novac iz fondova EU za ovu namjenu. Na temelju ovako izrađenih projekata stvaramo preduvjete za podnošenje daljnjih zahtjeva za sredstva kojim bi realizirali sve projekte za koje bi, po mojoj procjeni, bilo potrebno daljnjih oko 5 milijuna eura, dodaje intendant Božidar Šnajder.

"Ovim projektom zgrada HNK u Osijeku po prvi put će doživjeti cjelovitu obnovu i temeljitu rekonstrukciju. Nažalost, moram spomenuti apsurd da sa jedne strane osigurava novac fondova EU, a s druge strane, Ministarstvo kulture koje bi trebalo biti glavna potpora osječkom kazalištu uskraćuje, odnosno umanjuje novac za ovu godinu i to za za 600 tisuća kuna. Nadam se da ima još vremena i prostora te da će Ministarstvo kulture progledati i pružiti punu potporu HNK u Osijeku", zaključuje intendant Šnajder.