Obnovljena cesta do planinarskog doma Jankovac

Obnovljena cesta do planinarskog doma Jankovac Obnovljena cesta do planinarskog doma Jankovac

Foto: Kristijan Toplak

Dobra vijest za posjetitelje Parka prirode Papuk i omiljenog i najposjećenijeg izletišta Jankovac - završeno asfaltiranje i rekonstrukcija ceste od naselja Slatinski Drenovac do Planinarskog doma Jankovac.

Time se ispunila dugogodišnja želja JU Parka prirode Papuk i mnogobrojnih izletnika ovog dijela Hrvatske koji će sada nesmetano moći dolaziti i uživati u prirodi i ljepotama koje Park šuma Jankovac pruža.  

Ostatak ceste od približno pet kilometara, od Jankovca do granice županije prema Velikoj, bit će odrađen u sljedećoj godini.

Vrijednost radova rekonstrukcije dionice ceste od Slatinskog Drenovca preko Jankovca do granice Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije, a u sklopu EU projekata Geopriče UNESCO geopark PP Papuk iznosi 19.312.466 kuna.

Park prirode Papuk kao prijavitelj projekta u partnerstvu je sa Županijskom upravom za ceste Virovitičko-podravske županije. Podsjećamo, to je do sada najveći projektni prijedlog odobren u ovom dijelu Hrvatske. Studiju izvodljivosti i prijavnu dokumentaciju izradila je VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Izvođači radova su zajednica ponuditelja Osijek Koteks i Gravia Osijek.