Odbor za Ustav o zakonima "o dvojezičnosti"

Odbor za Ustav o zakonima "o dvojezičnosti"

Saborski Odbor za Ustav prihvatio je prijedloge izmjena dvaju zakona kojima se omogućuje raspuštanje gradskih vijeća koja lokalne statute odbiju uskladiti sa zakonskim pravima nacionalnih manjina, no predlažu da se zakoni ne donose u hitnoj proceduri, nego u dva čitanja. Riječ je o Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina te Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji su podržani jednoglasno, no na sjednici nije bilo zastupnika iz HDZ-a i HDSSB-a.

Na odustajanje od žurnog postupka Odbor se odlučio nakon tumačenja predsjednika Peđe Grbina (SDP) da je za izmjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina nužna dvotrećinska većina. Ministar uprave Arsen Bauk kazao je kako se Vlada ne protivi ideji da se taj i prijedlog izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi donesu u redovitoj proceduri, kako bi se ostavilo više vremena za postizanje konsenzusa s oporbom. „Bez opozicije zakon neće biti donesen jer je potrebna dvotrećinska većina za donošenje. Stalo nam je da se ova priča završi“, poručio je Bauk. Ponovio je da je riječ o zakonskim izmjenama na temelju odluke kojom je Ustavni sud u kolovozu prošle godine ustavno nedopuštenim ocijenio referendumsko pitanje "o ćirilici". Ustavni sud tada je Vladu zadužio da u roku od godine dana u proceduru uputi zakonske izmjene, kojima će utvrditi mehanizme za slučajeve kada lokalna predstavnička tijela odbijaju uskladiti statute gradova i općina sa zakonskim pravima nacionalnih manjina. Vukovarsko Gradsko vijeće ministar je zadužio da u statutu grada odredi područja na kojima će se postaviti ploče s natpisima na hrvatskom i srpskom jeziku, odnosno na latinici i ćirilici. 
„Sve priče da je članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pravi temelj da se Vukovar izuzme od dvojezičnosti pokazale su se netočnima, jer je Ustavni sud ukinuo tu odredbu statuta“, kazao je Bauk. Time je odgovorio na tumačenje HDZ-a da se situacija s ćirilicom u Vukovaru mogla izbjeći da je Vlada primijenila zakonsku odredbu po kojoj se prava nacionalnih manjina imaju implementirati sa svrhom poticanja snošljivosti i suživota između manjinskih zajednica i većinskog naroda. Ocijenio je i kako je oštra reakcija vukovarskih vlasti na predložene izmjene bila nepotrebna, „jer Gradsko vijeće ima još mjesec dana za urediti uporabu jezika nacionalnih manjina u Statutu“.
Osporavanje većine kojom Sabor treba izmijeniti Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina Milorad Pupovac (SDSS) nazvao je "opasnim i po namjeri i po konzekvancama". „Vidimo da se na mala vrata želi uvesti deregulacija prava manjina, i to je kontinuitet nekih stranaka koje žele otvoriti prostor da se umanje prava nacionalnih manjina“, rekao je Pupovac. Podsjetio je kako je Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina inicijalno donesen s dvotrećinskom većinom glasova, te ocijenio da se na isti način moraju donositi i njegove izmjene. „Ako kolege iz HDZ-a ovdje ne žele sjediti, a u Gradskom vijeću Vukovara, u komisiji za izradu statuta ne žele imati pripadnike srpske manjine, onda je to loš znak. Onda to znači da vodeća oporbena stranka odustaje od politike koju je sama promovirala od 2002./2003. do 2011. Takva praksa nije dobra“, poručio je Pupovac.