Odvajanjem otpada manje se plaća

Odvajanjem otpada manje se plaća Odvajanjem otpada manje se plaća

vecernji.hr

Koliko smo savjesni u razvrstavanju otpada? Obveza je članica EU da do 2020. moraju najmanje 50% otpada odvajati. U Hrvatskoj se sada odvaja 20%. U Osijeku se razgovaralo o mjerama koje će potaknuti odvajanje otpada

Možemo li ostvariti zadanu obvezu da se do 2020. godine u Hrvatskoj odvaja 50 posto otpada? U Osijeku su se okupili predstavnici 150 komunalnih društava u Hrvatskoj kako bi s mjeodavnima iz Ministarstva zaštite okoliša i agencija dogovorili najbolje mjere kojima bi se poticalo razvrstavanje. Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović je optimist, napominjući da je sve realno ako se uhvatimo posla. "Sada znamo smjer u kojem ići. Postavilo smo mjere kojima ćemo postići što je definirano u akcijskom programu", kaže Dobrović. Po načelu "onečišćivač plaća" Dobrović je istaknuo da će se uvesti plaćanje po sustavu stimulacije. Onaj tko odvaja otpad manje će plaćati i obrnuto. Cjenik razvstavanje Ministarstvo će prepustiti jedinicama lokalne samouprave, a odvajanje mora biti popraćeno i reciklažnim centrima koji se također pripremaju u sustavu akcijskog programa financiranja kao i cjelovita edukacija na kojoj se još radi. Hrvatska je nažalost na začelju zemalja Europske unije po odvajanju otpada. Primjerice naši susjedi Slovenci odvajaju već sada 50% otpada. Direktor osječkog "Unikoma" Davor Vić, napomnuo je da se u Osijeku otpad odvaja već od devedesetih godina, te da je Osijek jedan od vodećih gradova po količini odvojenog otpada. Osim toga prošle se godine krenulo i s odvajanja bio-otpada.