Osječki Prehrambeno - tehnološki fakultet od Grada dobio dio zgrade u Tvrđi

Osječki Prehrambeno - tehnološki fakultet od Grada dobio dio zgrade u Tvrđi Osječki Prehrambeno - tehnološki fakultet od Grada dobio dio zgrade u Tvrđi
foto Ž. Kovačević foto Ž. Kovačević
foto Ž. Kovačević foto Ž. Kovačević

H. Kučan, J.Babić, Ž. Gamoš, V. Guberac, D. Šubarić (foto Ž. Kovačević)

Ulaganjem sredstava u obnovu i unutarnje uređenje, suglasnošću Gradskog vijeća Osijeka i Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera, Prehrambeno - tehnološki fakultet postao je vlasnik 41,4 % nekretnine u Kuhačevoj 18.

Prema riječima zamjenice gradonačelnika Osijeka, Žane Gamoš prvi ugovor o korištenju zgrade između Osječkog sveučilišta i Grada potpisani su još 1994 godine. Od tada do danas, prema procjeni vještaka, u zgradu koja vrijedi 36 milijuna kuna uloženo je nešto više od 15 milijuna kuna.

"Slijedom toga, a nakon više zajedničkih sastanaka, Senat sveučilišta i Gradsko vijeće, dali su suglasnost na danas popisani ugovor o prijenosu prava vlasništva na dio nekretnine proporcionalno vrijednosti ulaganja, pa su nakon današnjeg dana sveučilište i fakultet suvlasnici na 41,4 % nekretnine u Kuhačevoj 18." – rekla je zamjenica gradonačelnika Osijeka Žana Gamoš

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, Hrvoje Kučan je rekao kako su svi sretni zbog potpisanog ugovora

"Svi smo sretni. I u našem odjelu i u Gradu, i da ga je gradonačelnik potpisao, koji se danas vratio nakon određenoga vremena zbog bolesti na posao. Znači sveučilište ima pravo, odnosno, Prehrambeno - tehnološki fakultet, koristiti taj prostor sve do se u njemu obavlja znanstveno - obrazovna djelatnost. U slučaju prestanka takvih djelatnosti prostor bi se vratio gradu Osijeku. Obostrano smo se i osigurali u zemljišnim knjigama. Kod opterećenja nekretnine traže se suglasnosti Grada i sveučilišta, a ukoliko grad Osijek poželi svoj dio prodati, obvezan je prvo prostor ponuditi sveučilištu."

Zahvalan je bio i profesor doktor Juroslav Babić, dekan Prehrambeno – tehnološkog fakultata u Osijeku, "Nastavljamo s ulaganjem. Radi se na obnovi krovišta na zgradi u ulici Franje Kuhača 18. i na stepeništu, tako da završetkom tih radova, samo ove godine, u zgradu će biti uloženo oko 800 tisuća kuna"

Rektor Sveučilišta profesor doktor Vlado Guberac zahvalio se dobrom duhu gradonačelnika Vrkića, "Hvala Žani i gradonačelniku koji je svesrdno podržao inicijativu, jer dok smo mi ovdje davali izjave za medije, dobri duh gradonačelnika me zvao da provjeri da je sve u redu. Naravno da je sve u redu i Sveučilište je zaista zahvalno Gradu, gradonačelniku i njegovim suradnicima na potpisivanju ovog ugovora. Čuli ste već pozadinu i koji su iznosi, i zgrada. Ističem samo dobru dugogodišnju suradnju s gradom Osijekom i s gradonačelnikom Vrkićem koji je sa svojim suradnicima prepoznao važnost Sveučilišta u gradu sa 18 tisuća studenata. Sveučilište je grad u gradu i zahvaljujući sveučilištu, zna to gradonačelnik često reći, Osijek je živ grad. U odnosu na cijelu Hrvatsku možemo se pohvaliti da imamo najveći broj studenata u odnosu na broj stanovnika. Te zgrade koje su u povijesnoj jezgri grada Osijeka znati ćemo iskoristiti na najbolji mogući način. Sveučilište u tom pravcu povlači još sredstava za uređenje, primjerice rektorata, gdje se planiraju urediti koncertne dvorane, nabava velikog koncertnog klavira te urediti popratne predavaonice".