Osječki slučaj ubrzao izmjenu Zakona o kazalištima

Osječki slučaj ubrzao izmjenu Zakona o kazalištima

Vlada je danas u hitnu saborsku proceduru poslala izmjene Zakona o kazalištima prema kojima će Ministarstvo kulture moći imenovati vršitelje dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja nacionalnih kazališta, ako se o tim imenovanjima ne uspiju dogovoriti suosnivači kazališnih kuća.

Predloženim izmjenama želimo riješiti postojeću zakonsku nedorečenost koja se pojavljuje u radu u slučaju kada intendanta nacionalnog kazališta ili ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine trebaju sporazumno imenovati dva ili više osnivača, posebno kada je riječ o osnivačima koji imaju jednake osnivačke udjele od 50 posto, a sporazum se ne može postići, objasnila je ministrica kulture Andrea Zlatar Violić. Stoga se izmjenama predlaže da u takvom slučaju vršitelja dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja za nacionalna kazališta, imenuje Ministarstvo kulture, a za javna kazališta i družine nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležni zagrebački gradski ured.
Prema važećim odredbama zakona intendante nacionalnih kazališta kojima su osnivači gradovi i županije, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog kazališnog vijeća, a potvrđuje ih ministar kulture.
Prema novom prijedlogu, ministar tj. ministrica kulture moći će također razriješiti intendante nacionalnih kazališta kojima je istekao mandat, te bez javnog natječaja imenovati vršitelja dužnosti, ako ga do dana isteka mandata ne razriješe osnivači kazališta i ne imenuju novog intendanta/vršitelja dužnosti.
Ravnatelja, pak, javnog kazališta kojemu je osnivač ili suosnivač država, imenovat će i razrješavati ministar kulture uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača. Ako suosnivač ne dostavi svoj prijedlog u roku od osam dana, ministar će imenovati i razrješiti ravnatelja bez pribavljenog mišljenja.

Ministrica Zlatar Violić u Osijeku je bila prije dva tjedna i tom prilikom najavila izmjene Zakona. Dosadašnjem intendantu osječkog HNK Božidaru Šnajderu mandat je istekao 10. prosinca, a ministrica je izrazila žaljenje što se Grad Osijek i Osječko-baranjska županija nisu mogli dogovoriti ni oko vršitelja dužnosti intendanta i na taj je način stvorena pravna nemogućnost djelovanja te nacionalne kazališne kuće. Obećala je da do konačnog rješenja neće biti problema u funkcioniranju kazališta, te da će zaposlenici plaću za siječanj na vrijeme dobiti. "Na računu osječkog kazališta ima novca, ali je problem u potpisniku, jer zbog pravne regulative to nema tko učiniti, pa će izmjene i dopune Zakona o kazalištima to riješiti kako se ubuduće taj i slični problemi ne bi dogodili ni u Osijeku ni u drugim kazalištima", izjavila je tada Zlatar Violić.