Otvoren 8. Valpovački sajam

Otvoren 8. Valpovački sajam Otvoren 8. Valpovački sajam

U središtu Valpova otvoren je 8. sajam obrtništva i malog poduzetništva. Cilj je sajma olakšati nastup na tržištu malim poduzetnicima te omogućiti ostvarenje novih poslovnih kontakata i znanja, te potaknuti razvoj obrtništva na području grada Valpova i Valpovštine.

Sajam će biti upotpunjen tribinom na teme: „Novi Zakon o radu i obveze poslodavaca pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i provedba novog ZPRZ“ kojeg će predstaviti Ivan Sarić iz Hrvatske udruge poslodavaca. Drugu će temu naslovljenu „Razvoj sustava cjeloživotnog učenja“ predstaviti Pučko učilište Andragog. Tribine će se održati 27. rujna od 10 do 12 sati.
Cilj je tribine podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage te aktivno sudjelovanje svih sudionika kroz raspravu čime se želi potaknuti pozitivan odnos prema poticanju zapošljavanja i cjeloživotnom učenju.