Peter Szenn novi biskup Reformirane kršćanske kalvinske Crkve

Peter Szenn novi biskup Reformirane kršćanske kalvinske Crkve

Biskup Peter Szenn, fotografija Amoreta Bajto, Radio Osijek

Peter Szenn izabran je na Sinodi Reformirane kršćanske kalvinske Crkve koja je održana u Lugu, za novog biskupa te zajednice. Na tom je mjestu zamijenio dosadašnjeg biskupa Lajosa Csati Sabu .

Reformirana kršćanska kalvinska Crkva u Hrvatskoj danas ima oko 4000 vjernika, 23 crkvene općine, 12 svećenika (osam muškarca i četiri žene), 50-ak prezbitera. Po etničkoj strukturi prevladavaju Mađari uz Hrvate, Čehe, i ostale. Crkva je dijelom više međunarodnih organizacija i time je pokazala izvorni reformacijski slijed.

Punopravna je članica, s pravom glasa, sljedećih udruženja: krovne organizacije Svjetske zajednice Reformiranih Crkava, Vijeća Reformiranih Crkava Europe, Generalnog konventa, Zajednice Protestantskih Crkava Europe, Konferencije europskih Crkava. Aktivna je interkomunijski i ekumenski, u inozemstvu i tuzemstvu.

Tijekom Domovinskog rata veliki broj kalvina branio je Hrvatsku, organizirao humanitarnu pomoć te sudjelovao u zbrinjavanju više desetaka tisuća prognanika u Mađarskoj. Društveno su angažirani te su od uspostave moderne Hrvatske dali više saborskih i više desetaka lokalnih dužnosnika. Crkva stoji na stajalištu biblijsko-konfesionalnog nauka te promiče brak kao zajednicu jednog muškarca i jedne žene te je dala podršku ustavnomu definiranju braka kao zajednice muškarca i žena.

/ sa službenih stranica reformator.hr/