Počela gradnja velike šetnice u Vukovaru

Počela gradnja velike šetnice u Vukovaru Počela gradnja velike šetnice u Vukovaru

U Vukovaru je počeo jedan od najvećih projekata koji će omogućiti da on doslovno postane grad na Dunavu. Gradi se 6 kilometara duga šetnica od ušća Vuke u Dunav do Vučedola .

Osim nekoliko pristaništa za kruzere, uz šetnicu će se izgraditi i marina s 900 vezova. Riječ je o projektu vrijednom 200 milijuna kuna.

Radovi su u prvoj fazi. Uređuje se obaloutvrda, a pješačka i biciklistička staza spojit će vukovarsku luku i središte grada. Drugi dio šetnice vodit će sve do arheloškog nalazišta Vučedol. Na tome dijelu obala će se proširiti za novih 10 hektara zemljišta, nasipavanjem zemlje u Dunav. Ondje će biti obaloutvrda, a na njezinu vrhu bit će opet šetnica, biciklistička staza, vidikovci i klupe. 

Sagradit će se i luka kapaciteta 900 vezova te Muzej ribarstva i Dunava pa Vukovarci s nestrpljenjem očekuju kraj radova. Završetak gradnje šetnice, koja će potpuno izmijeniti izgled grada Vukovara, očekuje se za manje od pet godina.