Pokrenut projekt Pomoć u rješavanju apatridije

Pokrenut projekt Pomoć u rješavanju apatridije

foto Romski portal

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka provodi jednogodišnjeg projekt „Pomoć u rješavanju apatridije“ uz financijsku potporu UNHCR. Korisnici projekta su osobe bez državljanstva, osobe koje nisu registrirane, kao i strani državljani koji imaju poteškoće pri reguliranju boravka.

Cilj projekta je poboljšati reguliranje statusnih pitanja Roma i ostalih građana u statusu i riziku od apatridije u Republici Hrvatskoj.

Planirano je organiziranje tri javne tribine koje su prvenstveno namijenjene Romima na temu statusnih prava i borbe protiv diskriminacije. Prva će se održati 18. svibnja u Belom Manastiru u prostoru Društvenog doma J. Antala 3 u 13 sati a drugu planiraju 23.svibnja  u Dardi. Treću će organizirati u Belišću u lipnju.

Aktivnosti projekta fokusirane su na identifikaciju osoba bez državljanstva unutar marginaliziranih skupina na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije uz podršku romskog suradnika i ostalih zainteresiranih dionika (udruga pružatelja besplatne pravne pomoći, organizacija implementirajućih partnera UNHCR-a, romskih vijeća i romskih udruga, drugih suradničkih organizacija i institucija), na podršku u rješavanju statusnih problema (u pribavljanju osobnih dokumenata, pravnu pomoć u  rješavanju statusnih problema, za pokriće dijela administrativnih troškova), na osvješćivanje i ohrabrivanje romske zajednice da potpuno surađuje i preuzme odgovornost za rješavanje vlastitog statusa kroz organiziranje tri javne tribine, na zagovaranje promjena zakona vezanih uz apatridiju i pojednostavljenje procedura za reguliranje statusa apatrida i osoba nereguliranog statusa sukladno načelima Zagrebačke deklaracije, te na borbu protiv diskriminacije i ksenofobije.

Važnost reguliranja statusa Roma u Hrvatskoj ističe se u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma i Akcijskom planu za provedbu ove strategije. Jedan od ciljeva je da se do 2020. godine  potpuno regulira status Roma koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom.

Iz centra za mir pozivaju osobe bez državljanstva, kao i osobe koje imaju poteškoće pri reguliranju boravka u Hrvatskoj da im se jave na adresu: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek, Trg A.Šenoe 1, 31000 Osijek, tel. 031 206 886 L 24, fax. 031 206 889, e-mail ljiljanabk@centar-za-mir.hr.   

razgovor s voditeljicom projekta Ljiljanom Božić Krstanović