Potpisan još jedan ugovor Županije i HUP-a

Potpisan još jedan ugovor Županije i HUP-a Potpisan još jedan ugovor Županije i HUP-a

hrt.hr

17-u godinu zaredom ugovore o suradnji u "Programu osposobljavanja menadžera - PUMA" potpisali su predstavnici Osječko baranjske županije i regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca u Osijeku. Županija je do sada izdvojila 575 tisuća kuna, a ove godine 30 tisuća kao potporu u osposobljavanju

Osječko baranjska županija od 2005. godine sufinancira program osposobljavanja Puma zajedno s Hrvatskom udrugom poslodavaca, rekao je župan Ivan Anušić. Sredstvima će se financirati osoposobljavanje za 80 polaznika seminara. Uvezujemo Sveučiliše, grad, županiju, HUP i pojedince kako bi kroz edukaciju dobili kvalitetne kadrove koje će svoja znanja primjeniti na tržištu, dodao je župan. 

Zašto je važno osposobljavanje. Formalna znanja u redovnom obrazovanju nisu dovoljna u specifičnim uvjetima tržišta, a to je ono što naši seminari nude, pružajući kroz predavanja stručnjaka iz svijeta gospodarstva uvjete za stjecanje potrebnim vještina i znanja, rekao je voditelj osječkog ureda HUP-a Ivan Sarić, te istaknuo da se na edukaciju javlja sve više članova, a seminare besplatno mogu koristiti i studenti osječkog Sveučilišta. 

župan Ivan Anušić

voditelj HUP-a u Osijeku Ivan Sarić