Povijest hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća

Povijest hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća Povijest hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća
Urednik Ante Bičanić Urednik Ante Bičanić

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku predstavljene su treća i četvrta knjiga velikog istraživačkog projekta "Povijest hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća" Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.

Nacionalni izdavački projekt počeo je 2008. godine s namjerom da se sustavno opiše povijesni razvitak hrvatskog jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća. Opisane su povijesne, političke i kulturne prilike koje su utjecale na razvoj hrvatskog jezika te analizirane jezična obilježja - slovopis, pravopis, glasovi, oblik, rečenice i stil hrvatskoga jezika.
Urednici su akademici Stjepan Damjanović i Radoslav Katičić te profesori Marko Samardžija, Ivo Pranjković i Josip Lisac, a u projektu je sudjelovalo više od tridesest jezikoslovaca među kojima su profesorice Sanda Ham, Loretana Farkaš i Vlasta Rišner s Filozofskog fakulteta u Osijeku.
U prvoj knjizi obrađuje se srednji vijek, u drugoj 16. , u trećoj 17. i 18 ., u četvrtoj 19. stoljeće, a u pripremi je peta knjiga o hrvatskome jeziku u 20. stoljeću.
"Projekt nadilazi okvire hvatskog jezikoslovlja jer je povijest hrvatskog jezika važna sastavnica hrvatske kulture i znanosti i temljena odrednica hrvatskog identiteta", istaknuli su izdavači. Glavni urednik Ante Bičanić naglasio je kako hrvatski jezik kroz stoljeća, među ostalim, obilježuje tronarječenost i međusobno prožimanje čakavskog, kajkavskog i štokavskog.