Prebrojano 20 220 ptica u Kopačkom ritu

Prebrojano  20 220 ptica u Kopačkom ritu

Kopački rit zima fotografija Baranja.hr

Na području Parka prirode Kopački rit u Baranji završeno je ovogodišnje zimsko prebrojavanje ptica i na 40 lokaliteta unutar Parka uz njegovu granicu zabilježeno je ukupno 70 vrsta ptica, odnosno 20 220 jedinki, priopćeno je iz te ustanove.

U zimskom prebrojavanju sudjelovala je stručna služba Parka prirode Kopački rit i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP), a stručni suradnik biolog-ekolog Parka prirode Adrijana Baković kazala je Hini kako od ukupnog broja evidentiranih vrsta, 24 vrste pripadaju pticama močvaricama sa 17.961 jedinkom, što čini 88,8 posto od ukupnog broja.
"Najbrojnije su ptice iz porodice pataka s  potporodicama pravih pataka i guščarica. Od zanimljivih vrsta izdvajamo utvu (Tadorna tadorna) i crvenovratu gusku (Branta ruficollis) koje pronalazimo unazad dvije godine u zimskom prebrojavanju ptica", rekla je Baković.
Uspoređujući rezultate s prošlim godinama, Baković kaže kako prošle godine nije bio moguć cjeloviti monitoring ptica u siječnju jer zbog vremenskih uvjeta i leda na Dravi i Dunavu nije se moglo prići  nekim lokalitetima.
"Kao referentnu uzimamo 2016. godinu u kojoj su svi lokaliteti bili dostupni za zimsko prebrojavanje. Zbog izrazito tople zime ove godine, ptice koje inače zimuju u Kopačkom ritu zadržale su se u sjevernijim krajevima. Unatoč tome, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno ukupno 61 vrsta, ove je godine zabilježeno devet vrsta više", istaknula je Baković.