Predstavljen natječaj "Vrtići za skladniji život"

Predstavljen natječaj "Vrtići za skladniji život" Predstavljen natječaj "Vrtići za skladniji život"
foto M.Kralj/HRT foto M.Kralj/HRT

iz materijala radionice

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Osijeku je organiziralo radionicu za predstavnike dječjih vrtića i osnivača takvih ustanova uključujući privatne vrtiće i one vjerskih zajednica. Predstavljen je natječaj "Vrtići za skladniji život" .

Velike su potrebe za usklađenjem radnog vremena dječjih vrtića i radnog vremena roditelja. Zato je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odlučilo 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda usmjeriti u unaprijeđenje rada dječjih vrtića, produženi boravak, nove sadržaje i radionice za djecu te edukaciju odgojitelja, stručnih suradnika i pomoćnog osoblja- rekla je pomoćnica ministrice Nada Zrinušić koja najavljuje nova zapošljavanja te izdvaja podatak da je u evidenciji Zavoda za zapošljavanje je oko 500 odgojitelja. Ovim projektom omogućena je edukacija stručnog osoblja za rad s djecom s posebnim potrebama. Novina je da će svoja mjesta u vrtićima naći i ona djeca koja do sada, zbog malih kapaciteta vrtića, nisu poput djece nezaposlenih roditelja. 

Minimalan iznos koji se može povući u okviru natječaja "Vrtići za skladniji život" je 500 tisuća kuna a najveći 15 milijuna.

razgovor s pomoćnicom ministrice Nadom Zrinušić