Prepreke ostvarivanju prava na rad

Prepreke ostvarivanju prava na rad

foto M.Kralj/HRT Radio Osijek

Prevladati uzroke socijalne isključenosti i siromaštva žena bez zaposlenja ili s invaliditetom, žrtava obiteljskog nasilja te žena iz romske zajednice- cilj je projekta Pokreni Ženske udruga Izvor koja je u Osijeku organizirala panel raspravu na temu "Prepreke ostvarivanju prava na rad".

Skup je organizran u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava te predstavljanja projekta Pokreni  s ciljem osnaživanja žena iz marginaliziranih skupina i potpore njihovom zapošljavanju, posebno upozoravaju na socijalnu isključenost žena bez zaposlenja, s invaliditetom, žrtava obiteljskog nasilja i žena Romkinja.

ljubicic2.jpg Razgovoru se pridružila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je iznijela podatak da se 70-80%  pritužbi Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova odnosi  na diskriminaciju žena na tržištu rada. Žene kasno dolaze i rano odlaze s tržišta rada a razlozi su majčinstvo i dob, ili su premlade ili prestare. U najtežem su položaju žene između 50 i 64 godine, dugotrajno na Zavodu za zapošljavanje ali im se u 2018. godinu približila populacija žena od 25 do 29 godina, žene u fertilitetnoj dobi koje ili poslodavci ne žele zaposliti ili dobivaju otkaze- upozoraila je pravobraniteljica  Ljubičić. Najavila je prijedlog mjera i zakonskih izmjena kako bi se smanjio jaz plaća žena i muškaraca, u Hrvatskoj je 13% , na razini Europske unije 16% no smanjuje se a u Hrvatskoj pokazuje trend rasta.