"Prevencija po mjeri mladih"

"Prevencija  po  mjeri mladih"

U osječkom Srednjoškolskom đačkom domu održava se okrugli stol kao trening mnogih socijalnih vještina, koji je znanstveno dokazan u učinkovitosti i funkcionalnosti u borbi protiv svih oblika ovisnosti.

Projekt "Prevencija po mjeri mladih"  financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH te ministarstva zdravlja i pravosuđa. Riječ je o edukaciji odgajatelja  kako bi stekli nova znanja koja će prenijeti svojim korisnicima u domovima, najranjivijim skupinama izloženim ovisničkim opasnostima. Prema riječima stručne suradnice i psihologinje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek Mirne Ažić, cilj je provesti trening socijalnih vještina u suradnji s Edukacijsko - rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba. U njemu sudjeluju 4 institucije - Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Srednjškolski đački dom, Učenički dom trgovačke i komercijalne škole Davor Milas te partneri iz Centra za pružanje usloga u zajednici Dugave Zagreb. Trening ima 7 radionica gdje se razvija zauzimanje za sebe na konstruktivan način, suradnja s drugima  korištenjem "ja poruka", prepoznavanje i iskazivanje vlastitih osjećaja  i, nešto što koristi svakoj osobi bez obzira na dob, snalaženje u svakodnevnim situacijama. Na taj se način mlada osoba osnažuje, razvija samopouzdanje, samopoštovanje i kritičko mišljenje te tako sama razvija svoje mehanizme pomoću kojih će se boriti protiv ovisničkoga ponašanja. U sljedećih 6 mjeseci bit će organizirane i posebne radionice kako bi mladi otkrili svoje sposobnosti i hobije, a one će im pomoći u rješavanju problema ovisnosti. Učenica 4. razreda Prirodoslovne gimnazije iz Nove Gradiške Ivana Klarić smatra da je problem najčešće u obitelji, ali i slaboj edukaciji u školama, a tamo gdje ih i ima često prevagnu negativnosti s interneta. Valentina Bobinac iz Bizovca, učenica 4. razreda osječke Ekonomske i upravne škole, ističe kako opijanje  počinje s dva-tri piva te da se često u izlascima, posebno vikendom,  događaju neugodne situacije.

Mirna Ažić, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek