Prihvaćeni zakoni o Vukovaru

Prihvaćeni   zakoni o Vukovaru

Foto: HRT

Hrvatski je sabor većinom glasova danas donio zakon kojim se Vukovar proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta, te zakon kojim brigu o vukovarskoj bolnici preuzima država, odnosno Ministarstvo zdravstva .

Zakonom o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta želi se očuvati trajna uspomene i sjećanja na žrtvu toga Grada u Domovinskom ratu, kao i potaknuti njegov razvoj. Vukovar ima posebnu ulogu u modernoj hrvatskoj povijesti, odnosno uspostavi samostalne i suverene demokratske države, predstavlja simbol otpora, žrtve, pobjede i zajedništva u Domovinskom ratu. Zakon definira pojam posebnog domovinskog pijeteta i područje na koje se odnosi, mjesta, dane i način obilježavanja. 
Područje posebnog domovinskog pijeteta obuhvaća Grad Vukovar i naselje Bogdanovci u istoimenoj općini, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru središnje je mjesto obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta. Zakon predviđa osnivanje Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj u kojemu će biti predstavnici 17 institucija, tijela i udruga iz Domovinskog rata koje će koordinirati aktivnosti obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta.
Sabor je donio i zakon kojim se osnivačka prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar prenose s Vukovarsko-srijemske županije na državu. Ta bolnica postaje Nacionalna memorijalna bolnica i svu brigu oko njenog vođenja i poslovanja, kao i sredstva za njezin rad, osiguravat će Ministarstvo zdravstva.