Primjena mjera antidiskriminacijskog prava ranjivih skupina

Primjena mjera antidiskriminacijskog prava ranjivih skupina Primjena mjera antidiskriminacijskog prava ranjivih skupina

„Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ dvogodišnji je europski IPA projekt koji završava osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava a pratio je provedbu mjera antidiskriminacijskog prava. Analizom su obuhvaćeni rezultati izvještaja 22 organizacije civilnog društva.

Projekt se provodio u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gradovima Osijeku, Belom Manastiru, Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci, Pakracu i Lipiku.  Mjere su obuhvatile ranjive skupine – mlade, žene žrtve nasilja, osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, djecu s teškoćama u razvoju te potrošače.  U Osijeku se pratila obveza grada za zapošljavanjem zapošljavanje osoba s invaliditetom- kaže voditeljica projekta Ljiljana Božić Krstanović.

Tri udruge koje se bave pravima žena pratile su učinkovitost provedbe mjere trajnog i privremenog stambenog zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima a nalaz je da se mjera ne provodi u praksi te je preporuka preispitati cjelokupnu politiku stambenog zbrinjavanja i donijeti jedinstven propis o stambenom zbrinjavanju.

Četiri udruge za mlade pratile su razinu informiranosti i razinu učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ kako kod mladih, tako i kod poslodavaca. 85,87 % ispitanika – mladih nije informirano o sadržaju i uvjetima korištenja mjere „Garancija za mlade”, najčešće korištena mjera stručno osposobljavanje, a najviše korisnika/ispitanika je s visokom stručnom spremom, nakon korištenja mjere 56% ispitanika u Osječko-baranjskoj županiji i dalje je nezaposleno. Preporuka je poboljšati informiranost mladih i obuhvatiti učenike/studente u obrazovnim institucijama, pronaći način da se u korištenje mjera više uključe oni s nižim stupnjem obrazovanja.

Tri vijeća nacionalnih manjina i manjinska udruga odlučile su istraživanjem utvrditi do koje mjere se primjenjuje čl.22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima u lokalnim sredinama što je također utvrđeno kao nedovoljna zastupljenost.  

Dvije udruge čiji su prioritetni korisnici učenici s teškoćama u razvoju odlučile su utvrditi razinu i opseg provedbe mjere osiguranja mobilnih stručnih timove i/ili osobnog asistenta radi pružanja pomoći i podrške u odgojno-obrazovnom procesu i zadovoljavanja potreba djece s teškoćama u razvoju  a preporuka je donijeti Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u RH 2014-2020 kako bi se utvrdio plan aktivnosti i nositelji  za razdoblje koje predstoji.

Jedna udruga za pomoć osobama s invaliditetom odlučila je utvrditi razinu i opseg provedbe mjere zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. godine kojom se osigurava zapošljavanje osoba s invaliditetom u gradskim upravnim tijelima, ustanovama, trgovačkim društvima u vlasništvu grada te je utvrđeno da je mjera je djelomično provedena a preporuka je da se u  lokalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za novi ciklus provedbe predvidi sličnu mjeru i mehanizme praćenja i kontrole.

 

 

izvještaj za Dnevnik Radio Osijeka