Priznanje za iznimnu hrabrost

Priznanje za iznimnu hrabrost

Glavna medicinska sestra vukovarske Ratne bolnice 1991., Binazija Kolesar danas je na svečanosti Hrvatskog crvenog križa primila medalju "Florence Nightingale". To vrijedno priznanje Međunarodnog odbora Crvenog križa uručio joj je hrvatski predsjednik Ivo Josipović.

Predsjednik je danas predao i državna odlikovanja, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, ženama i muškarcima koji su više od 70, odnosno stotinu puta dobrovoljno dali krv. „Vi ste ljudi koji su svojom ljubavlju, dobrotom i požrtvovanjem spasili zdravlje i živote mnogih. (…) Ponosni smo što je s nama gospođa Kolesar. Priznanje koje je dobila od Međunarodnog Crvenog križa simboličke je naravi jer označava njezinu plemenitost i dobrotu, ali i žrtvu Vukovara i sve ono humano i dobro što se događalo u najstrašnijim trenucima naše povijesti“, istaknuo je Josipović.

Medalja "Florence Nightingale" najviše je međunarodno priznanje koje mogu primiti medicinske sestre za iznimnu hrabrost i odanost u pomaganju žrtvama oružanog sukoba, poštivanje Ženevskih konvencija o zaštiti ranjenika i doprinos u području javnog zdravlja. „Kandidiranjem sestre Kolesar željeli smo svijetu još jednom poslati poruku o tragediji Vukovara, o tome kako je Republika Hrvatska teško stekla svoju slobodu, i kako u Hrvatskoj imamo junakinju koja je radila po svim načelima Ženevskih konvencija i Crvenoga križa“, rekla je Dubravka Horvat iz HCK-a.

Vukovarka Binazija Kolesar završila je gimnaziju, a potom Fakultet za medicinske sestre u Osijeku. Nakon progonstva javila se za rad i zaposlila u zagrebačkoj bolnici Merkur, a nakon toga u Ministarstvu zdravstva u kojem je ustrojila Ured za sestrinstvo.
Nakon kratkotrajnih 10 mjeseci mirovine, godine 1996. ponovno se vraća na posao, ovaj put kao glavna sestra Vukovarske bolnice pri Povjerenstvu za mirnu reintegraciju Hrvatskog podunavlja. Ponovno je odradila jedan lavovski posao, a i danas je angažirana na projektima u Muzeju Vukovarske bolnice. Primajući priznanje prisjetila se i zahvalila svim svojim kolegama iz vukovarske Ratne bolnice 1991., a posebno njezinoj ravnateljici dr. Vesni Bosanac.

Predsjednik HCK, Josip Jelić je rekao kako nagrada sestri Binaziji je i nagrada svim hrvatskim braniteljima i djelatnicima Vukovarske bolnice, koji su zbog svoje humanosti i dobrote spašavali živote i onih koji su na njih pucali.