Program za mlade 2014. - 2018.

Program za mlade 2014. - 2018.

Kampanja "Kreni pa ćeš stići", koja se provodi s ciljem promicanja Programa za mlade na području Osijeka do 2018. godine, predstavljen je danas javnosti.

Predsjednik Savjeta za mlade Grada Osijeka Jurica Žanić, zajedno sa voditeljicom Regionalnog info-centra za mlade Zdenkom Rajić, najavili su početak javnih rasprava za izradu Nacrta Programa. Osnovni ciljevi politike RH prema mladima su pružiti priliku za njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju programa, a kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham Grad Osijek pružit će im i materijalnu i socijalnu potporu u provođenju programa.

Program djelovanja za mlade na području Grada Osijeka proizlazi iz Nacionalnog programa djelovanja za mlade, te kao takav predstavlja nadogradnju prema specifičnostima užeg područja na koje se odnosi. Nacionalni program djelovanja za mlade određuje dobnu skupinu od 15 do 29 godina kao ciljnu skupinu prema čijoj dobrobiti će njegovo djelovanje biti usmjereno. Shodno tome, i Program djelovanja za mlade na području Grada Osijeka odnosit će se na mlade u dobnoj skupini od 15 do 29 godina.

Sukladno Nacionalnom programu djelovanja za mlade, te u skladu s ovlastima i mogućnostima lokalne samouprave, Program djelovanja za mlade na području Grada Osijeka podijeljen je na slijedeća područja: obrazovanje i informatizacija; zapošljavanje i poduzetništvo; socijalna politika prema mladima; aktivno sudjelovanje mladih u društvu; izgradnja civilnog društva i volonterski rad; kultura mladih i slobodno vrijeme; mobilnosti, informiranje i savjetovanje.

Kako bi se što više mladih uključilo u Program, kroz kampanju „Kreni pa ćeš stići“ organizirat će se brojne radonice, rasprave i online savjetovanja, a podršku će im pružiti i ostale strukture društva.