Projekt "Osijek grad bicikala"

Projekt "Osijek grad bicikala"

Projekt "Osijek-grad bicikala", koji je počeo u listopadu 2012., nastavljen je danas evidentiranjem bicikala u Gradskoj četvrti Donji grad.

Građani su mogli predati evidencijski list i tako registrirati svoj bicikl. Voditeljica projekta „Osijek grad bicikala“, Suzana Tretinjak.