Projekt ,,Osobna asistencija za osobe s invaliditetom”

Projekt ,,Osobna asistencija za osobe s invaliditetom” Projekt ,,Osobna asistencija za osobe s invaliditetom”

Foto: Stjepan Filipović

Kršćanska humantama udruga ,,Putevi milosti“ provodi projekt ,,Osobna asistencija za osobe s invaliditetom” koji je odobren u sklopu poziva ,,Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom faza II” Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Ukupna vrijednost projekta je: 1.282.127kuna. Intenzitet potpore iznosi 100%. U trajanju od 24 mjeseca, od 7. lipnja 2019. do 6. lipnja 2021.
Nositelj projekta je "Kršćanska humanitarna udruga ,,Putevi milosti“. Partner na projektu je ,,Udruga paraplegičara i tetraplagičara Osječko-baranjske županije“
Cilj projekta je pružiti pomoć osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz usugu osobne asistencije, kako bi im se olakšale svakodnevne aktivnosti koje zbog svoje bolesti ne mogu samostalno obavljati. Uslugu pružamo za 8 osoba s najtežim oblikom invaliditeta u vremenu od 80 sati mjesečno.
Na projektu je zaposleno 8 osobnih asistenata koji su prošli edukaciju za kako bi što uspješnije skrbili 0 osobama s invaliditetom. Osim 8 osobnih asistenata na projektu su zaposleni J ulijana Rugle voditeljica projekta i Terezija Šperanda administratorica projekta. Njih dvije koordiniraju radom osobnih asistenata, te obavljaju komunikaciju s provedbenim tijelima, te rade na dokumentaciji projekta.
Kršćanska humantama udruga ,,Putevi milosti“ je udruga koja pruža socijalne usluge za socijalno ugrožene obitelji, bolesnu djecu, osobe treće životne dobi, osobe s invaliditetom i sve ostale ugrožene skupine u našem društvu.