Projekt "Zaželi" u Belom Manastiru, Petlovcu i Popovcu

Projekt "Zaželi" u Belom Manastiru, Petlovcu i Popovcu

"Zaželi - program zapošljavanja žena" dvogodišnji je projekt koji se provodi do prosinca 2020. godine, a kojemu je cilj zapošljavanje starijih žena za poziv gerontodomaćica. U gradu Belom Manastiru te u baranjskim općinama Petlovac i Popovac, sredstvima tog projekta bit će zaposleno 60 žena

Vrijednost projekta je 9 763 855,19 kuna, a nositelj projekta u Baranji je Gradsko društvo Crvenog križa Beli manastir, a partneri su grad Beli Manastir, te općine Petlovac i Popovac. Sredstva su iz operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” - Europskog socijalnog fonda. Cilj je tog programa borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz integraciju na tržištu rada i socijalnu integraciju ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije. Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici. Te bi mjere trebale ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Ciljane skupine su žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi - domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda te liječene ovisnice o drogama i povratnice s odsluženja zatorskih kazni. Ukupno izdvojena sredstva za tu namjenu, za cijelu Hrvatsku, veća su od 400 milijuna kuna od kojih je 85% (340.765.000,00 kuna) osigurano iz europskih fondova.

„Žene koje budu uključene u program dobit će putem školovanja i zvanje gerontodomaćice, a dio žena i besplatnu obuku za vozača B kategorije čime će, nakon dvije godine trajanja projekta, bez obzira na svoju dob i prethodno obrazovanje, dobiti kvalifikacije s kojima će biti konkurentnije na tržištu rada” - zaključio je gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob.