Protiv komaraca se bore svi - ili nema podrške županije i države

Protiv komaraca se bore svi - ili nema podrške županije i države Protiv komaraca se bore svi - ili nema podrške županije i države
Foto: Osječko-baranjska županija Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: Osječko-baranjska županija

Postavljanje nadzornih kamera, promjene u financiranju jedinica lokalne i područne samouprave i povećanje potencijala za stambene kredite i, posebno, borba protiv komaraca – teme su o kojima se govorilo na sastanku župana osječko-baranjskog Ivana Anušića s čelnim ljudima gradova i općina u županiji.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Ivana Stanić uvodno je govorila o ulozi jedinica lokalne samouprave u borbi protiv komaraca na području Osječko-baranjske županije. "Ovu prigodu koristimo da sve čelnike jedinica lokalne samouprave podsjetimo da usvoje godišnje programe usmjerene na zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Program se odnosi na zakonske odredbe, ali i na županovu odluku kojom ih je na to obvezao. Kroz program će biti utvrđene mjere, izvršitelji, sredstva i rokovi provedbe prema uputi Zavoda za javno zdravstvo OBŽ. Županija i ove godine priprema program koji će prema uputi Zavoda za javno zdravstvo župan usvojiti do 31. siječnja, a u proračunu smo ove godine osigurali 510.000 kuna za provedbu tih mjera", rekla je Ivana Stanić.
Župan Anušić je podsjetio kako se prije dvije i pol godine, u vrijeme neizdržive najezde komaraca pokazala nepripremljenost općina i gradova na takvu situaciju. "Tada je županija uskočila s 3,3 milijuna kuna, a Vlada je intervenirala s 1,7 milijuna kuna te smo s tih 5 milijuna kuna uspjeli zaustaviti najezdu komaraca. Poučeni tim iskustvom predložili smo općinama i gradovima da u budućnosti borbu protiv komaraca radimo zajedno i uz tretiranje iz zraka, jer ih jedino na taj način možemo suzbiti. U tomu bi sudjelovala i Županija s 4-5 milijuna kuna iako na to nema nikakvu financijsku obvezu. Odgovor jedinica lokalne samouprave i njihovih čelnika je, na žalost, bio negativan, odnosno jedna trećina čelnika nije spremna ići u taj projekt, pa Županija odustaje od prijedloga", rekao je župan Anušić te naglasio: "Davanje preporuka je jedina obveza Osječko-baranjske županije te će od danas naše preporuke o monitoringu biti svakoga dana javno objavljene na internetskim stranicama OBŽ. Tako će ih stanovnici gradova i općina moći pročitati i vidjeti da li čelnici njihovih jedinica lokalne samouprave po njima postupaju. Nadam se samo da nećemo ove godine imati najezdu komaraca, jer ako se to dogodi bit će ista situacija kao ranije, međutim ni županija ni država se više neće uključivati jer na to nemamo nikakvu obvezu. To će rješavati jedinice lokalne samouprave čija je zakonska obveza voditi brigu o zaštiti mještana od zaraznih bolesti, a na kraju to im je i prihod od poreza i prireza", poručio je župan.
Na kraju je naglasio kako ne želi da pitanje komaraca postane politička tema pred nadolazeće izbore. Upravo stoga ne navodi ni imena načelnika i gradonačelnika koji su rekli da ih ne zanima navedena inicijativa, no najavljuje da će nakon lokalnih izbora ponoviti inicijativu za zajedničkim djelovanjem u borbi protiv komaraca na području cijele županije.
Na sastanku je Krunoslav Patača iz Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Osječko-baranjske predstavio inicijativu Policijske uprave za postavljanje nadzornih kamera na području županije, pročelnica Upravnog odjela za javne financije Snježana Raguž informirala je nazočne o aktualnim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović govorila o povećanju kreditnog potencijala za projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“.