Prvi Hrvatski stručni skup urbanog šumarstva

Prvi Hrvatski stručni skup urbanog šumarstva

Foto: Stjepan Filipović

Na Trgu Svetog Trojstva, kod drveta ginka u Osijeku najavljen je prvi Hrvatski stručni skup urbanog šumarstva te sadnja certificirane velelisne lipe - klona Gupčeve lipe i certificirane sadnice hrasta lužnjaka.

Stručni skup su zajednički organizirali predstavnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb i grada Osijeka, uz suorganizaciju predstavnika najvažnijih šumarskih tvrtki, institucija i udruga iz Hrvatske Zagrebački holding podružnica Zrinjevac, Osječko-baranjska županija, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatski šumarski institut, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatsko šumarsko društvo i Hrvatska udruga za arborikulturu.
Na skupu će stručnjaci iz urbanoga šumarstva predstavili svoje tvrtke, obrte, institucije, ustanove i udruge i raspravljati o stanju urbanoga šumarstva u Hrvatskoj, o stanju urbanoga šumarstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, o trendovima u urbanom šumarstvu u Europi i svijetu te o razvoju urbanoga šumarstva u Hrvatskoj.
Na stručnom skupu će sudjelovati i studenti Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa preddiplomskoga studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i oko|iša, koji će su u sklopu svoje terenske nastave dan prije stručnoga skupa zajedno sa stručnjacima sa terena posaditi jedan drvored u Osijeku, urediti jednu urbanu šumu, sudjelovati u izboru najljepšega drvoreda i najbolje urbane šume na području Osječko-baranjske županije. Potporu u tome će im pružiti i svjetski poznati sportaši iz Osijeka Robert Seligman i David Šain.
Prof. dr. Ivica Tikvić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu izrazio je nadu da će ovaj skup pomoći razvoju urbanoga šumarstva u Hrvatskoj i da će slogan "Za zelenu budućnost gradova" kroz dalju zajedničku suradnju i razvoj doživjeti svoje ostvarenje.