Public Sphere between Theory and Artistic Intervention

Public Sphere between Theory and Artistic Intervention

Rektorat Osijek, fotografija HRT

Međunarodna konferencija “Public Sphere between Theory and Artistic Intervention” u organizaciji Doktorske škole J. J. Strossmayera u Osijeku i InterScArt – Centra za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti UAOS održava se u petak u sjedištu Rektorata u 10 sati i 30 minuta.

U sklopu konferencije bit će organizirana plenarna predavanja, koja će se održati prema sljedećem rasporedu:
10:30 - 13:00 sati (Aula Sveučilišta, Rektorat, Trg Sv.Trojstva 3)

1. The Battle of Algiers (Italy/Algeria 1966): Subaltern Agency and the International Public Sphere, Alan O'Leary (Sveučilište u Leedsu, Velika Britanija)

2. Croatian Literature and Public Sphere, Boris Škvorc (Sveučilište u Splitu, Sveučilište Macquarie, Sydney, Australija) 3. Freedom of Expression in Public Sphere, Tena Šimonović Einwalter (Pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske) .